Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Think Big School (ukončen)

- Jednodenní program pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol

- Příležitost získat praktické zkušenosti z oblasti projektového řízení, týmové spolupráce a digitálních technologií

tbs3 

Co je Think Big School

Projekt Think Big School byl vždy realizován prostřednictvím interaktivního dne připraveného pro studenty středních škol, který měl za cíl podpořit jejich podnikavého ducha, orientaci ve světě nových digitálních technologií a důvěru v nápady, které mají. Celý den byl zaměřen především na podporu generování nápadů, zlepšování schopností při řešení projektů, týmovou spolupráci a kreativní myšlení. Studenti měli možnost připravit a zpracovat své nápady, kterými by mohli pozitivně zlepšit svět kolem nás. To vše za pomoci digitálních nástrojů a technologií. Navíc měli účastníci také možnost se setkat se zaměstnanci Telefónica Czech Republic, a.s. a s úspěšnými mladými realizátory projektů Think Big, kteří na místě fungovali jako jejich konzultanti, a položit jim případné otázky. Na závěr dne vždy proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepšího projektu a vítězný tým obdržel zajímavé věcné ceny.

tbs1

Získané kompetence studentů po absolvování Think Big School

- Vyšší úroveň digitálních a podnikatelských a prezentačních dovedností
- Větší sebedůvěra v oblasti tvorby nápadů, schopnosti uvést je v život a představit je ostatním
- Cenné zkušenosti z oblasti týmové spolupráce
- Náhled do světa nových digitálních technologií
- Lepší připravenost pro vstup na trh práce

tbs2

Seznam škol, které se projektu Think Big School zúčastnily.

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.