Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Skills for the Future (ukončen)

                                 Skills -for -the -future -Logo

finalni obrazek

Projekt Skills for the Future byl vytvořen společností Hyundai Motor Europe v rámci partnerství s organizací Junior Achievement - Young Enterprise Europe a jeho cílem je zvýšit povědomí mladých lidí o dovednostech a znalostech potřebných pro jejich úspěšný start do života a budoucí profesní kariéru.

Během tohoto tříletého projektu bude mít 10 000  mladých  lidí  ve věku 15 - 18 let ve 14-ti zemích Evropy příležitost zkusit podnikat, získat cenné dovednosti a uplatnit své znalosti novým způsobem. Za podpory svých učitelů si vyzkouší množství různých přístupů, jak se učit praxí a budou pracovat s konzultanty ze společnosti Hyundai z celé Evropy. Projektu se dobrovolně zúčastní více než 400 zaměstnanců společnosti.

 

Cíle projektu Skills for the Future

• propojit svět vzdělávání se světem praxe a firem

• pomoci mladým lidem uvědomit si význam vzdělání pro jejich budoucí kariéru

• umožnit mladým lidem seznámit se s automobilovým průmyslem a společností Hyundai Motor

• zvýšit povědomí o významu STEM dovedností (věda, technika, strojírenství a matematika), potřebných pro úspěch v globální ekonomice

• inspirovat mladé lidi k podnikavosti a k podnikání

V rámci vytváření pracovních příležitostí je tento zásadní rozvoj dovedností ušitý přímo na míru mladým lidem. Vzhledem ke zvýšení nezaměstnanosti u mladých a strategii růstu a inovace Evropské unie je přístup mladých Evropanů k podnikatelskému vzdělávání nezbytně nutný. 

sff ilu 

 

Projekt se skládá ze 3 základních částí, kterým předchází kvíz z historie automobilového průmyslu.

Na podporu projektu byly vytvořeny také webové stránky www.skillsforthefuture.eu

 

Část 1: Návštěva ve škole 

Zaměstnanci z různých oddělení společnosti Hyundai předávají své zkušenosti přímo studentům. Tito konzultanti nehrají pouze roli příkladů, ale své odborné znalosti ve vybraném oboru studentům přímo poskytují. Příležitost mluvit s konzultanty umožní mladým lidem lépe porozumět práci nebo profesi, kterou mohli vnímat jako velmi složitou.

Část 2: Technické dovednosti a program JA Firma

Během školního roku studenti založí a realizují své vlastní skutečné firmy. Většinou se jedná o jejich první zkušenost s podnikáním, naučí se základům podnikání a navíc získají cenné dovednosti např. v  oblasti týmové práce a organizace. Přitom jim pomáhají vyškolení učitelé a konzultanti ze společnosti Hyundai. Tyto společnosti se mohou zaměřit na produkty a služby související s automobilovým průmyslem. Není podmínkou konkrétní výrobek vyrobit, ale je možné zabývat se např. vývojem či výzkumem, připravit zajímavou nabídku pro společnost Hyundai nebo se zamyslet nad inovací v již standardních doplňcích a službách pro automobilisty.

Část 3: Master Class - setkání učitelů a konzultantů

Workshopy konané jednou za pololetí, kde se setkají učitelé ze zapojených škol s konzultanty ze společnosti Hyundai. Společně budou diskutovat a vymýšlet řešení, jak zlepšit kvalitu vzdělávání a získávání dovedností a také jak propojit svět vzdělávání se světem praxe. 

Do projektu se mohou zapojit i čistě dívčí kolektivy, či studenti, jejichž výuka je zaměřena humanitně.

obrazek4

Již nyní se můžete přihlásit na rozšířenou exkurzi do výrobního závodu v Nošovicích. Akci můžete naplánovat v rámci motivace studentů k zapojení do projektu, či pro již rozhodnuté studenty, jako konzultantskou návštěvu, kde bude možné s odborníky zkonzultovat své nápady.

 

Kontaktní osoba:

Adéla Jelínková
Programová manažerka JA Czech
jelinkova@jaczech.cz
Tel.: 774 520 446

 

Leták ke stažení ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.