Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Účast v programu JA Firma

Většina studentů absolvuje program JA Firma v rámci třetího ročníku. Jedná se o reálnou společnost, která funguje v období jednoho školního roku v reálném tržním prostředí. Na základně průzkumu trhu studenti připravují podnikatelský plán, realizují výrobu, prodávají produkty, zabývají se marketingem a vedením účetnictví. V závěru roku ukončí činnost firmy uzávěrkou účetních knih, připraví výroční zprávu, vyplatí dividendy svým akcionářům a společnost zlikvidují podle platných předpisů.

Cílem JA Firmy je umožnit mladým lidem proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Praktická stránka podnikání učí studenty komunikovat, spolupracovat v týmu, tvořivě myslet, řešit problémy pod vedením učitele a konzultanta. Vyvrcholením úsilí studentů je veletrh JA Firem, kteří na něm prezentují svoje podnikatelské plány, výrobky a služby. Setkávají se se svými konkurenty a soutěží v různých kategoriích, ti nejlepší pak postupují na mezinárodní finále.

Greenjoy2

Druhou částí certifikace ESP je nástroj k sebehodnocení studentů, který mapuje jejich celkový pokrok v JA Firmě. Posuzovanými klíčovými podnikatelskými kompetencemi je kreativita, vytrvalost, vynalézavost, sebevědomí, převzetí iniciativy a smysl pro zodpovědnost a týmovou práci. Závěrečný test prověří podnikatelské, ekonomické a finanční vědomosti studentů, které získali během svého ročního působení v JA Firmě.

Esp Stranky

Pro další informace kontaktujte naši projektovou manažerku:

Markéta Javorská
tel.: 602 290 761
marketa@jaczech.cz

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.