Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Certifikát ESP

Esp

VÝHODY PRO STUDENTY

Studenti získají jedinečnou příležitost ohodnotit své podnikatelské dovednosti a ekonomické  znalosti v průběhu času a zjistit, jakého pokroku dosáhli díky své účasti v programu JA Firma. Závěrečná on-line zkouška má mezinárodní platnost.

Certifikát ESP pomůže studentům odlišit se v očích svých budoucích zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí od ostatních. Certifikát ESP dává svým držitelům konkurenční výhodu!

 

VÝHODY PRO ŠKOLU

Podnikavost a iniciativa patří do 8 klíčových kompetencí schválených Evropskou unií. Projekt Certifikát ESP školám nabízí kompletní řešení současných nároků na vzdělávání v této oblasti, zahrnující program JA Firma, školení pro učitele a možnost mezinárodní zkoušky.

Esp2

 

TŘI KROKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU ESP

1. Zkušenost - účast v programu JA Firma
Student pracuje ve studentské firmě, aktivně se účastní její činnosti.

2. Sebehodnocení - 2x v průběhu činnosti JA Firmy
Při zahájení činnosti studentské firmy a v jejím závěru student vyplňuje dotazník hodnotící 7 klíčových kompetencí: KREATIVITA, SEBEDŮVĚRA, PROAKTIVITA, TÝMOVÁ PRÁCE, VYNALÉZAVOST, VYTRVALOST A SCHOPNOST PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST.

3. Závěrečná online zkouška - osvědčení na mezinárodní úrovni
V závěru projektu mají studenti možnost absolvovat mezinárodní online zkoušku podnikatelských a ekonomických znalostí (povědomí o kariérních příležitostech, znalost světa práce, porozumění významu podnikání, ekonomická a finanční gramotnost včetně znalosti koncepce a procesů v podnikání, znalost tržního prostředí a obchodních procesů, znalost moderních technologií) a získat mezinárodně platný Certifikát podnikatelských dovedností.

Esp Video

Esp Stranky

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.