Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA Výuka didaktiky programů JA Czech

Jedná se o program učitelství ekonomických předmětů, který je určen pro budoucí učitele ekonomických předmětů středních a vyšších odborných škol, ale rovněž také pro studenty ostatních oborů, kteří mohou vystupovat v roli konzultantů.
V rámci programu je možná dohoda se zaměstnanci JA Czech, kteří se mohou zúčastnit přednášky ve vaší výuce a odprezentovat organizaci, ale také samotný program.
Studenti mají možnost navštívit standartní školení programů JA Czech pro vyučující.

Obsah předmětu:
  • Zařazení výukového programu JA Czech do soustavy vzdělání na středních a vyšších odborných školách, vymezení vývoje předmětu na obchodních akademiích.
  • Seznámení s historií, cílem předmětu, s jednotlivými částmi a strukturou. Vhodná kombinace jednotlivých programů na různých typech středních škol.
  • Rozbor pomůcek a metod práce učitele v hodinách. Seznámení s prací s učebnicemi, cvičebními texty a e-learningovým materiálem. 
  • Seznámení se souborem ekonomických her v předmětu, jejich význam pro žáky. Využití a rozbor ekonomické hry na vybraném učivu.
  • Zařazení případových studií a problémových úloh do učiva. Využití a rozbor studie a úlohy na vybraném učivu.
  • Vysvětlení úlohy konzultanta v předmětu, naznačení přehledu činností ve třídě.
  • Seznámení s činností studentské společnosti v předmětu. Zaměření na založení studentské společnosti, na plánování, organizování, motivaci a vedení žáků v této společnosti, včetně jejich kontroly. Seznámení s pomůckami, které mají žáci k dispozici. Vedení záznamů studentské společnosti. 
  • JA Titan - simulační cvičení (hra) z oblasti ekonomie a řízení. Řešení za pomoci počítače. Seznámení s problematikou i s metodikou. 

Další informace najdete v letáku ZDE.

Kontaktní osoba:

Simona Sušilová, programová manažerka JA Czech

E-mail: simona@jaczech.cz, GSM: +420 602 656 120

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.