Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA Titan

Výukový předmět založený na řídícím a ekonomickém simulačním cvičení JA Titan ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují.

Ukázka programu je volně přístupná na této webové stránce.

Titan

Vzdělávací cíle

  • Naučit studenty využívat získané teoretické poznatky ke strategickému ekonomickému myšlení

  • Porozumět finančním zprávám (rozvaze, výsledovce a toku hotovosti) 

  • Naučit studenty analyzovat chování konkurenčních subjektů (firem), a tomu přizpůsobit rozhodování ve vlastní firmě

Výukový předmět obsahuje

  • Seznámení se strukturou a obsahem finančních zpráv

  • Seznámení se softwarem hry JA Titan a rozhodovacími paramentry

  • Vlastní sehrání simulace, analýza chyb

  • Pochopení a procvičení úspěšných herních strategií

Materiály

  •  software simulace JA Titan

  • příručka pro učitele s popisem této simulace

Kontaktní osoba:

Simona Sušilová, programová manažerka JA Czech

E-mail: simona@jaczech.cz, GSM: +420 602 656 120

Leták programu naleznete ZDE

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.