Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA Studentská Firma

Je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant. Ty mohou být doplněny dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty.

Vzdělávací cíle

 • Rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost.
 • Zprostředkovat studentům kontakt s představiteli/odborníky z obchodního světa.

Náležitosti/parametry výuky

 • Časová dotace 50 hodin/1 školní rok.
 • Povinný/nepovinný předmět nebo doplňkový program k jiným předmětům, volnočasová aktivita.
 • Program je vyučován v předmětech - Aplikovaná ekonomie, Studentská firma, Cvičná firma, Fiktivní firma, Podnikání v praxi, Odborný výcvik, Ekonomika, Marketing, Ekonomické aplikace, Projektové vyučování, Výpočetní technika, Účetnictví, Matematika apod.
 • Průřezová témata - je vhodné uplatnit mezipředmětové vazby - Finance, bankovnictví / Ekonomika, řízení podniku / Právo / Matematika / Účetnictví / Statistika / Informační technologie / Občanská nauka / Psychologie.
 • Podpora výuky pro učitele - základní a pokročilá akreditovaná školení, podrobná příručka k výuce pro učitele, zpracované ŠVP, program JA Učitel podnikání, webináře, vzdělávací akce.
 • Podpora výuky pro studenty -  workshopy a webináře na odborná témata, prodejní veletrhy a soutěže národní a mezinárodní úrovně, podpůrné projekty zaměřené na sociální podnikání a na rozvoj zemědělství, podpora absolventské sítě JA Alumni Czech.
 • Certifikát podnikatelských dovedností (ESP) - studentům zajištuje konkurenční výhodu a škole zajišťuje komplexní řešení současných nároků na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
 • Elektronické výukové materiály - příručka pro učitele, příručka pro konzultanta, příručka k veletrhu a zpracované ŠVP.
 • Zdarma navíc program JA Etika v podnikání - případové studie z oblasti etiky v podnikání v ČJ a AJ a zpracované ŠVP.
 • Program je schválen MŠMT ČR jako volitelný nebo nepovinný předmět pro všechny typy středních škol.

Průběh vzdělávacího programu

 • Výběr výrobku či služby
 • Sestavení právního rámce studentské firmy
 • Vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu
 • Sestavení managementu firmy, rozdělení pracovních úkolů
 • Výroba produktů či poskytování služeb
 • Vedení účetnictví
 • Likvidace firmy, sestavení výroční zprávy

JA Firma - přehled finální

1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "Finanční řízení" hodnotí celkové řízení JA Studentské Firmy, zpracování a prezentace výsledků firmy, dlouhodobou proveditelnost business plánu a znalost problematiky finančního řízení.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "Finanční řízení" je určena všem JA Studentským Firmám a jejich ředitelům bez ohledu na předmět podnikání.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Citibank, Citi Foundation Sekyra Group, Bauer Media

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE JE KE STAŽENÍ ZDE

Devider

2. CENA TOMÁŠE BATI - VYSTAVOVATEL

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "Cena Tomáše Bati - Vystavovatel" oceňuje týmy za podnikavost, zákaznický přístup a etiku v podnikání v rámci soutěžního veletrhu JA Studentská firma roku. Hodnotí vystupování týmu jako celku, design a atraktivitu veletržního stánku, komunikaci se zákazníkem a celkovou promyšlenost Poit of Sales Brandingu.

PODMÍNKY ÚČASTI

V kategorii "Vystavovatel"  soutěží automaticky všechny JA Studentské Firmy, které se zúčastní Veletrhu JA Studentská Firma roku.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Baťa, Velvyslanectví US, Continental, Týdeník Květy

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ JE KE STAŽENÍ ZDE

Devider

3. MARKETING

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "Marketing" oceňuje u studentské firmy schopnost a využití marketingových nástrojů k vytvoření, prezentaci a úspěšnému prodeji značky a produktu/služby studentské firmy.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "Marketing" je určena všem JA Studentským Firmám a jejich ředitelům bez ohledu na předmět podnikání.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Dermacol, TV Óčko, Taste-Sun Marketing.

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ NAJDETE  ZDE

Devider

 4. SOCIAL INNOVATION RELAY

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "SIR" hodnotí podnikatelský nápad, který má viditelný a měřitelný společenský přesah ve smyslu pomoci místní komunitě nebo konkrétní znevýhodněné společenské skupině.

PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěžní kategorie Social Innovation Relay - SIR je otevřená všem JA Studentským Firmám bez ohledu na předmět podnikání.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

NN, Nielsen Admosphere, Forbes

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 registrací na stránkách SIR. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů - nahrání nápadu do platformy: 15. 2. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 15. 5. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ JE KE STAŽENÍ  ZDE

Devider

 5. PREZENTACE NA PÓDIU

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "Prezentace na pódiu" oceňuje schopnost studentů prezentovat před veřejností svou firmu a práci na výrobě  vlastních produktů či nabídku služeb, verbální a neverbální komunikaci prezentujících a úroveň zpracování prezentace.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "Prezentace na pódiu" je určena všem JA Studentským Firmám a jejich ředitelům bez ohledu na předmět podnikání.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

MUFG, Google, REMAX

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ JE KE STAŽENÍ ZDE

Devider

 6. E-SHOP

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "E-shop" hodnotí nejen formu zpracování e-shopu JA Studentské Firmy, ale i další aspekty jako je uživatelská přívětivost, forma zpracování objednávky a elektronická komunikace s klientem.

PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěžní kategorie E-shop je otevřená všem, kteří se rozhodnou nabízet své služby či produkty na internetu.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Hewlett Packard Enterprise, Isobar, Alza

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Vyhodnocení e-shopu bude probíhat v období od 1. 3. do 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ NAJDETE ZDE

Devider

7. STEM PROJEKT

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "STEM PROJEKT" je soutěžní kategorie zaměřená na oblast  vědy (Science), technologie (Technology), strojírenství (Engineering) a matematiky (Mathematics). Kategorie oceňuje objevení a využití podnikatelské příležitosti ve STEM službách.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "STEM PROJEKT" je určena všem JA Studentským Firmám, které se zaměří na danou STEM oblast.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Accenture, CEOS data, AMI Communications

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ NAJDETE ZDE

Devider

8. JA ALUMNI TEAM SPIRIT AWARD

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "JA AlumniTeam Spirit Award" je oceněním členů JA Alumni Czech, tj. studentů, kteří již programem JA Studentská Firma prošli v minulých letech. Hodnotí týmovost a týmového ducha, neboť to je základem spokojených zaměstnanců a úspěšné firmy.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "JA AlumniTeam Spirit Award" je určena všem JA Studentským Firmám a jejich ředitelům bez ohledu na předmět podnikání.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

JA Alumni Czech, Bayer Fund, Manpower

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ NAJDETE ZDE

Devider

 9. NEJLEPŠÍ INOVACE

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Cílem soutěžní kategorie "Nejlepší inovace" je motivovat studenty k novým pohledům a přístupům. Hodnoceny budou inovace neboli vylepšení existujících produktů či služeb.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "Nejlepší inovace" je určena všem JA Studentským Firmám bez ohledu na předmět podnikání. Zúčastnit se mohou týmy s jakýmkoli produktem nebo službou, pro libovolnou cílovou skupinu. Cílovou skupinou mohou být jak běžní individuální klienti, tak firmy či organizace.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

JIC - Jihomoravské Inovační centrum, Bloomberg, Coca-Cola HBC Česká a Slovenská republika

HARMONOGRAM 

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 - jiná forma přihlášení není možná
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů (prezentace a lean canvass): 15. 2. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ JE KE STAŽENÍ ZDE

Devider

10. STUDENTSKÁ APLIKACE

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kategorie "Studentská aplikace hodnotí celkový výsledek finálního produktu - aplikace. Hodnotí funkčnost, uživatelskou přívětivost, atraktivitu a eleganci kódu.

PODMÍNKY ÚČASTI

Kategorie "Studentská aplikace" je určena všem JA Studentským Firmám. Primárně je určena týmům, které se zúčastní soutěže Junior Hackathon 2018 ve dnech 23.- 24. 11. 2018.

PARTNER SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: AT&T,

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 • Zahájení ročníku: 15. 10. 2018
 • Uzávěrka přihlášek: 30. 11.2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení nebude akceptována.
 • Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019
 • PODROBNÝ POPIS KATEGORIE A JEJÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ JE KE STAŽENÍ  ZDE

Devider

INSPIRACE ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19

Fotogalerie:

Finále soutěže       JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2019

Soutěžní veletrh    JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2019

Video:

Video

Kontaktní osoba:

Simona Sušilová, programová manažerka JA Czech

E-mail: simona@jaczech.cz, GSM: +420 602 656 120

Informační leták programu naleznete  ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.