Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA e-Ekonomie

JA e-Ekonomie je výukový program v podobě e-learningu, který umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů, fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Vychází vstříc současným požadavkům na obsah a formu výukových materiálů, které mají nejen teoreticky vzdělat, ale zabezpečit také rozvoj tzv. "přenositelných dovedností", které zvyšují připravenost mladých lidí na jejich vstup do světa práce. Učební texty zahrnují komplexně zpracované informace o makro a mikroekonomické teorii doplněné potřebnými konkrétními údaji o ekonomice České republiky.

Ukázka programu je volně přístupná na této webové stránce 

E-learningový program JA e-Ekonomie je rozdělen do 14 tematických celků.

 1. Co to je ekonomie?
 2. Český ekonomický systém
 3. Nabídka, poptávka a tržní cena
 4. Spotřebitel v naší ekonomice 
 5. Podnikání
 6. Financování podniku
 7. Výroba a produktivita
 8. Jak si firmy konkurují
 9. Marketing
 10. Pracovní síla
 11. Úloha státu
 12. Peníze a finanční instituce
 13. Ekonomická stabilita
 14. Mezinárodní obchod

Kontaktní osoba:

Simona Sušilová, programová manažerka JA Czech

E-mail: simona@jaczech.cz, GSM: +420 602 656 120

Leták ke stažení ZDE

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.