Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Mateřské školy

Finanční gramotnost a osobní hospodaření pro předškolní děti

PRINCIP VÝUKY

Výuka všech kurzů Junior Achievement probíhá v duchu filozofie "škola hrou", prostřednictvím mnoha zábavných aktivit, her, diskusí a názorných příkladů. Způsob zařazení do výuky je plně v rukou ředitelů jednotlivých základních škol. Kurz proto může vyhovět potřebám každé z nich. Na školách jsou vyučovány po dobu jednoho školního roku nebo podle individuálních potřeb školy po dobu kratší než jeden školní rok. Předměty vyučuje učitel - zaměstnanec školy.  Výukové materiály k těmto předmětům jsou částečně hrazeny registračními poplatky. Jejich výši naleznete v aktuálním ceníku. 

KONZULTANT

Jednotlivé kurzy může přednášet konzultant ve spolupráci s učitelem třídy. Konzultant je dobrovolník z praxe, který přichází do třídy, aby se s žáky podělil o své zkušenosti a stal se pro ně vzorem. Je žákům velkou oporou při poznávání světa volného trhu. Spolupráce učitele a konzultanta je velice úzká a při hodinách, které vede konzultant, je učitel vždy přítomen ve třídě.

PRVNÍ PENIZE

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.