Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Kdo jsme

S JUNIOR ACHIEVEMENT CZECH MLADÍ LIDÉ OBJEVUJÍ SVŮJ POTENCIÁL

kdo jsme

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

JA PŘEHLED PROGRAMŮ A AKTIVIT

 přehled programů a aktivit

 

Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy ČR. Učitelům, kteří programy JA Czech vyučují, organizace zajistí kromě metodických a výukových materiálů i odborné proškolení.

Junior Achievement je členem Odborné skupiny pro podporu osvojování podnikatelských kompetencí, kterou řídí Národní ústav odborného vzdělávání a Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání řízené Ministerstvem financí ČR.

Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a  podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace.

Junior Achievement je financována výhradně z darů partnerských firem.

Junior Achievement ČR je členskou zemí JA Worldwide a JA- YoungEnterprise Europe.

JUNIOR ACHIEVEMENT VE SVĚTĚ

JA VE SVĚTE

VIDEO O CELOSVĚTOVĚ PROPOJENÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACI JUNIOR ACHIEVEMENT CZECH

VIDEO ja worldwide

Devider

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.