Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Formy účasti ve výuce

Forma a míra Vaší konzultantské účasti na výuce programů JA je závislá zejména na Vaší ochotě a možnostech spolupracovat s pedagogem a studenty.

Vyučující je pro Vás nejlepším zdrojem informací o škole, studentech, i o výukových programech JA. Na základě jeho/jejích informací máte možnost zvolit takovou formu spolupráce, která Vás bude nejméně zatěžovat a která bude přínosná pro studenty, vyučující i pro Vás.

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ

Přednáška ve třídě/škole

 • Jednorázová akce, obsah přednášky si konzultant dohodne s pedagogem. Obvykle konzultant představí svoji profesi a firmu, následně zodpoví dotazy žáků/studentů, poskytne doporučení pro jejich další studijní či profesní vývoj, eventuálně další témata dle vlastního výběru konzultanta.
 • 45 - 90 min.

Spolupráce na workshopech JA Czech

 • Jde o akce JA, kde cílovou skupinu tvoří žáci/studenti různých škol, místem konání jsou zpravidla firemní prostory. Přednášející jsou obvykle 1 - 3 zaměstnanci firmy. Workshop bývá obohacen exkurzí v dané firmě. Jako místo konání akce se využívají také prostory partnerských vysokých škol.
 • 90 - 120 min.

Účast v porotě soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 

 • Porotce je proškolen pracovníky JA Czech o projektu JA Firma a pravidlech veletrhu. Pro své rozhodování obdrží podkladové materiály.
 • Časová náročnost je jeden pracovní den + čas na hodnocení výročních zpráv před veletrhem (hodnocení výročních zpráv probíhá elektronicky).

Účast na jiných akcích v průběhu školního roku

 • V průběhu školního roku je organizována řada doplňujících akcí, pro jejichž úspěch je účast odborníků z praxe důležitá. Příslušná kancelář JA Czech Vás bude informovat o chystaných aktivitách.
 • Časová náročnost se liší od jedné či dvou hodin po jeden pracovní den, dle konkrétní akce.

Výuka kurzu JA Czech na základních školách a víceletých gymnáziích

 • Konzultant si může zvolit školu dle vlastního výběru nebo mu školu vybere pracovník JA Czech v příslušném regionu. Více informací Vám poskytne programový manažer.

Konzultantská činnost pro střední, vyšší odborné a vysoké školy zaměřená na konkrétní skupinu studentů

 • Konzultant se účastní výuky ve zvolené třídě JA Czech zpravidla jednou měsíčně tak, aby měl možnost doplňovat výuku učitele o praktické zkušenosti a vědomosti. Činnost konzultanta může obsahovat spolupráci a konzultace pouze vyučovaných na dané škole či v dané třídě.
 • Časově nejnáročnější forma spolupráce, na oplátku Vám ale umožní největší sepjetí se studenty. V ideálním případě se konzultant účastní výuky přibližně jednou měsíčně tak, aby měl možnost konzultovat a zapojit se do všech činností studentů. V závislosti na Vašich časových možnostech i potřebách vyučujících je však možné zvolit jiný model vzájemné spolupráce. 
Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.