Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Konzultanti

JA Konzultant je dobrovolný poradce, zpravidla člen firemní komunity, který svými praktickými zkušenostmi vhodně doplňuje a obohacuje teoretickou výuku učitele. Svojí účastí, znalostmi a radami pomáhá učiteli a studentům nahlédnout do života firem. Stává se tak mostem mezi světem podnikání a škol s cílem lépe připravit mladé lidi na jejich budoucí profesní život.

JA Studentská Firma je jednoletý praktický vzdělávací program určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na reálné podnikání v rámci školní výuky. Studenti si vyzkouší založit firmu, vymyslet a vyrobit produkt, následně jej prodat a firmu zlikvidovat. Vyvrcholením snažení a práce studentů je soutěžní veletrh JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU.

konzultant

Míra zapojení dobrovolného konzultanta JA Czech

Míra a forma zapojení ve výuce je individuální a záleží na konkrétní domluvě konzultanta s učitelem a studenty.  Vhodné jsou konzultace formou skypu / telefonu / osobně ve škole ve firmě apod.

Dobrovolným konzultantům JA Czech přináší

 • Kontakt s inspirativním a kreativním prostředím mladé generace
 • Jedinečnou možnost podílet se na vzdělávání nastupujících generací a aktivně tak pomáhat českému školství
 • Povědomí o smýšlení a chování svých budoucích klientů
 • Příležitost vychovávat a přímo si vybírat budoucí zaměstnance své firmy
 • Možnost budovat a šířit povědomí o své firmě
 • Šanci rozvíjet své prezentační a školící schopnosti

Leták s informacemi naleznete ZDE

Konference BEAMentor

Inspirujte a připravte mladé podnikavé studenty na jejich budoucí úspěch a zúčastněte se 9. října 2019 konference BEAMentor!

Konference je určena pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o metodách mentorství, koučinku a facilitace a jejich "Best Practices".

 

Účastník konference BEAMentor získá

 • Přehled o metodách mentorství, koučinku a facilitace a jejich "Best Practices"
 • Osvojí si svůj přístup k mentorství tak, aby ho mohl využívat v mateřské společnosti
 • Nástroj jak předávat zkušenosti svým podřízeným
 • Program JA Konzultant umožní si mentorování, koučování a facilitaci nacvičit prostřednictvím mentorování na JA Studentských Firmách
 • Více o konferenci najdete ZDE

 

Staňte se konzultantem JA Czech 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.