Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

EE-HUB

Co je EE - Hub?

EE Hub je projekt zaměřený na vzdělávání k podnikavosti. Jeho cílem je osvěta v oblasti finanční gramotnosti. Vychází z programu COSME pro podporu malých a středních podnikatelů, otevřeného Evropskou Unií v roce 2014.

  • Misí projektu je zmapovat situaci v oblasti vzdělanosti pro podnikání a následně propojit odborníky z řad soukromého sektoru bez ohledu na oblast podnikání se zástupci státního sektoru zaměřeného na vzdělávání a ekonomii (ministerstva, kraje) 
  • Vizí projektu je povzbudit a podporovat spolupráci mezi školami, firmami a neziskovými organizacemi
  • Cílem je shrnout a sdílet funkční modely a strategie, které lze aplikovat bez ohledu na
  • obor, lokalitu nebo sociální skupinu

Podívejte se na mezinárodní stránky projektu:

The European Enterpreneurship Education Network

Jak EE - Hub probíhá?

PRŮZKUM - PODKLAD PRO NAŠI PRÁCI

V České republice jsme provedli průzkum napříč věkovými a společenskými skupinami. Zjistili jsme, že téměř 75% respondentů považuje výuku k podnikavosti za klíčovou dovednost pro vstup na pracovní trh, a že by měla být povinnou součástí středního vzdělání.

Z odpovědí rovněž vyplynulo, že jednou z překážek pro start podnikání je nedostatek zkušeností.

VÝSTUPY

V březnu 2018 jsme pořádali debatu u kulatého stolu pro zástupce z řad MŠMT, Evropského parlamentu, Magistrátu hl. m. Prahy, z řad pedagogů i společností, které projekt podporují - např. Citibank, Nielsen Admosphere nebo AT&T. Výsledky výzkumu a plán akcí jsme rovněž prezentovali na celoevropském setkání v červnu 2018 v Budapešti. Na mezinárodním setkání jsme srovnali výsledky průzkumů jednotlivých zemí a zjistili, které situace jsou pro jednotlivé regiony unikátní anebo kde můžeme možná řešení sdílet.

AKCE - PRO STUDENTY A PEDAGOGY

Projektem EE Hub chceme dát studentům a hlavně pedagogům možnost nahlédnout do kuchyně firem a společností jak na národní, tak mezinárodní úrovni, a dát jim tak šanci ke konfrontaci teoretických znalostí a praxe.

V reálném světě to znamená motivovat studenty v účasti na projektu JA Studentská firma, pro pedagogy připravujeme celou řadu školení a motivačních workshopů.

Kdo je do EE - Hubu zapojen?

Projekt řídí JA Europe a na místní úrovni jej koordinují kanceláře JA v jednotlivých zemích EU (v ČR je to Junior Achievement ČR).

Do projektu je zapojen management mezinárodních i lokálních firem z celé Evropy,

zástupci ministerstev, členové Evropského parlamentu a studenti a učitelé napříč obory.

Podívejte se na seznam zapojených ODBORNÍKŮ a AMBASADORŮ.

Zástupci JA organizací, ministerstev a společností se každoročně setkávají za účelem zhodnocení dosavadních kroků a naplánovaní dalších strategií.

Kdo EE - Hub podporuje?

Podívejte se na seznam partnerů

Pro dotazy kontaktujte projektovou manažerku Alenu Aichlmanovou na adrese alena@jaczech nebo na telefonu +420 774 520 446

 

 ee hub loga

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.