Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Veletrh JA Studentských společností v Šumperku

5. 5. 2014   
Veletrh JA Studentských společností v Šumperku

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk pracuje v programu Junior Achievement od školního roku 2005/2006 a aktivně se zapojuje do programu JA Studentská společnost.

Na škole pracuje každým rokem několik studentských společností, které si vytváří vnitřní konkurenční prostředí a soutěží o titul Firma roku. Soutěž je odstartována tzv. marketingovým týdnem, kdy společnosti bojují o přízeň školní veřejnosti marketingovou kampaní, druhým kolem soutěže je bodování firemních katalogů grafikem a posledním kolem je vyhodnocení webových stránek každé společnosti odborným učitelem.

Stalo se již tradicí, že v měsíci dubnu tato celoroční soutěž studentských společností končí vyhodnocením na Veletrhu JA Studentských společností a společnosti se představí školní veřejnosti a hostům.

Veletrh1

Letos byl tento veletrh pořádán jako vzpomínání na začátky studenstského podnikání na naší škole. Titul Firma roku 2014 získala studentská společnost SM.ART, občanské sdružení a Firma sympatie zvolená návštěvníky veletrhu je Sumply Us, občanské sdružení.

Doplněním práce našich studentských společností je výchova k zodpovědnému podnikání v programu Pomáhej, kdy společnosti spolupracují s dětským domovem Pavučinka a začleňují děti z dětského domova do školních aktivit. Podařilo se tak pro děti vytvořit poloprofesionální fotoateliér a nyní se dětem staví na zahradě hrací prvek v hodnotě 50 000 Kč, který jsme získali pro děti v programu Pomáhej od Via Bona.

Příští školní rok vstoupíme do desátého roku studentského podnikání a máme vytvořen okruh konzultantů v čele s Okresní hospodářskou komorou a Úřadem práce Šumperk. Naše podnikání podporuje i město Šumperk, o čemž svědší tradiční návštěva pana starosty na našem veletrhu.

Všem spolupracujícím firmám tímto děkujeme.

Ing. Marie Johnová

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.