Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Uspořádali jsme konferenci "Firmy pomáhají českým školám"

5. 7. 2016   
Uspořádali jsme konferenci "Firmy pomáhají českým školám"

Dne 15. června 2016 jsme na Vysoké škole ekonomické v Praze uspořádali konferenci s názvem Firmy pomáhají českým školám. Záštitu konferenci udělily Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Spoluorganizátorem konference byla Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference byla zorganizována díky podpoře Citi Foundation, firemní nadaci Citibank.

Konferenci navštívilo téměř 100 účastníků, z toho 68 zástupců středních škol, manažeři společností AT&T, IBM, Citibank, GrowJob Institute a Tesco, představitelé státní správy a  neziskových a profesních organizací. Součástí programu byla panelová diskuse, prezentace příkladů dobré praxe spolupráce škol a firem a workshopy zaměřené na podnikavost a posílení motivace jak studentů a žáků, tak zaměstnanců.

Konferenci zahájil pan Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Pak promluvil Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Uvedl, že firmy mohou využít státní podpory k budování a provozu školících center určených ke vzdělávání jak zaměstnanců, tak studentů a upozornil na vládní iniciativu Průmysl 4.0. Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), vyslovil názor, že státní podpora firem, které spolupracují se školami, by měla spočívat zejména v možnosti uznání jejich nákladů jako daňových, příp. zrychlených odpisů. Upozornil na důležitost respektu k individuálním schopnostem žáků a studentů a podporu jejich silných stránek. Z toho důvodu se AMSP ČR v rámci probíhajícího ROKU ŘEMESEL zasadila o návrat předmětu "dílny" zpět do rozvrhů základních škol.

Radko Sáblík _web

Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ

Následně promluvil Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice a předseda správní rady JA Czech, který ocenil kvalitu českého školství, podle jeho názoru jsou čeští studenti konkurence schopní i v zahraničí. Upozornil na stále rostoucí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s tím, že spolupráce firem a škol může mimo jiné přispět ke zvýšení zájmu mladých o jednotlivé obory již na středních školách a tím jim pomoci s profesní orientací nebo výběrem následného studijního oboru.

Nebeský _web

Michal Nebeský, předseda správní rady JA Czech a ředitel Citibank

V dalším programu byly představeny příklady dobré praxe - spolupráci s vysokými i středními školami společnosti AT&T představil pan Ladislav Venc, ředitel AT&T Česká republika, Denisa Dědičová, senior konzultantka GrowJob Institute seznámila přítomné se semináři zaměřenými na motivaci a eliminaci prokrastinace pro školy a vyučující, přímou zpětnou vazbu této spolupráce poskytla Radka Pokludová, vyučující z Gymnázia a SOŠ Chodov.

Lada Venc Web

Ladislav Venc, ředitel AT&T Česká republika

Jan Louda, manažer programů pro university z IBM přestavil spolupráci korporace na konkrétním příkladu spolupráce se Smíchovskou střední průmyslovou školou. Ředitel této školy, pan Radko Sáblík uvedl, že spolupráce s firmami se výrazně posunula ve prospěch škol, v minulosti firmy navštěvovaly školy hlavně za účelem přímého náboru. V současnosti probíhá spolupráce ku prospěchu obou stran na základě předchozí dohody a to nejen mezi školou a firmou, ale i mezi vyučujícími a studenty. Dalším příkladem dobré praxe bylo vystoupení paní Anety Dúcké, oblastní HR ředitelky společnosti Tesco, která upozornila na rozvoj kariéry studentů a žáků v této firmě. Mladým nabízí Tesco kariérní růst až k manažerským pozicím, autentickou zpětnou vazbu k této spolupráci poskytla přítomným vyučující Věra Švagrová ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích.

Panel _web

Panelová diskuse

Následné panelové diskuse se zúčastnili Ladislav Venc, ředitel AT&T Česká republika, Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, Matěj Kapošváry, prezident JA Alumni Czech, Petr Žák, ředitel Karlínské OA a VOŠE Kollárova, Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu a Petr Jansa, garant spolupráce škol a zaměstnavatelů z Národního ústavu pro vzdělávání. V diskusi zazněla řada zajímavých názorů a postřehů, např. bylo upozorněno na praxi v Německu, kde učitelé odborných předmětů během letních prázdnin pracují ve firmách, aby zůstali v živém kontaktu s vyučovaným oborem, oproti tomu některé firmy vysílají své zaměstnance do škol, aby mohli předat své zkušenosti a poznatky mladým. Celou debatou se nesla myšlenka potřeby a zájmu o další spolupráci a sdílení zkušeností a kontaktů mezi školami a firmami.

GJ_web

Denisa Dědičová z GrowJob Institute

Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech konferenci shrnul: "Jedním z bodů vize JA Czech je být mostem mezi světem škol a firem. Myslím si, že naše konference tuto vizi naplnila. Nepovažuji ale tento bod za uzavřený, naše organizace bude společně s partnery z řad firem, státní správy a dalších neziskových subjektů pokračovat v další spolupráci ve prospěch českých studentů."

Více fotografií z konference najdete ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.