Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Historie

Síť absolventů se začala rozvíjet nezávisle na sobě současně v několika zemích Evropy.

Absolventi programu JA-YE chtěli pokračovat v podnikatelských aktivitách. Získání nových přátel, celoživotních zkušeností a nezapomenutelných vzpomínek inspirovalo mnoho z nich k tomu, aby se snažili nadále zůstat s touto organizací v kontaktu a aktivně se zapojovat do jejich dalších projektů.

To nakonec vyústilo k založení JA-YE Alumni Europe na první konferenci absolventů JA-YE programů ve Vilniusu v roce 2004.

V České Republice založili JA Alumni členové jedné ze studentských společností v květnu 2011. Ihned se začali účastnit setkání JA-YE Alumni Europe a v březnu 2012 dokonce další mezinárodní setkání uspořádali v Brně.

Alumni Group Hug

Pro české absolventy pořádá JA Alumni od roku 2012 každoroční setkání a další akce, které naplňují předsevzaté cíle a poskytují absolventům možnost osobního rozvoje.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.