Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Často kladené otázky

Jsem student, jaké zkušenosti mi JA přinese?

  • Příležitosti pro získávání a rozvoj dovedností nezbytných pro úspěšný start do reálného života a na trh práce.
  • Impulsy pro další vzdělávání a prohlubování ekonomických znalostí.
  • Šanci setkávat se s úspěšnými zástupci firemní sféry a čerpat z jejich zkušeností.
  • Možnost vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky.
  • Příležitost k dosažení úspěchu v soutěžích a projektech.

Jsem studentem základní školy, jakých programů či projektu se mohu zúčastnit?

Popis a souhrn všech programů a kurzů najdete na našem webu v sekcích:

Projekty

Programy

Jsem studentem vysoké školy, jakých programů či projektu se mohu zúčastnit?

Dostupné kurzy jsou JA Podnikatel, JA Etika v podnikání, počítačová simulace JA Titan, výuka didaktiky programů JA Czech.

Jak probíhá spolupráce mezi školami a JA?

Partnerem pro spolupráci je škola jako právní subjekt, nikoliv jednotliví učitelé nebo studenti. Programy jsou vyučovány obvykle po dobu jednoho školního roku (pokud škola zařadí program JA jako samostatný vyučovací předmět) nebo podle individuálních potřeb školy po dobu kratší než jeden školní rok v rámci již existujícího vyučovacího předmětu. 

Metodické materiály pro učitele jsou poskytovány zcela zdarma. Po uhrazení registračních poplatků obdrží vyučující přístup k výukovým materiálům. Prvním krokem k zahájení spolupráce je vyplnění přihlášky na webu JA.

Jsem podnikatel(ka)/ manažer(ka) a chtěl(a) bych se podílet na projektech JA, jak mohu pomoci?

JA Czech klade maximální důraz na praktickou část výuky, což zahrnuje nejen výuku pomocí praktických cvičení a aktivit, ale samozřejmě poskytnutí co největšího množství informací a zkušeností z reálného podnikatelského života. To je možné pouze za pomoci Vás - odborného konzultanta, reprezentanta podnikatelské komunity, který do výukových programů přináší nejen teoretické znalosti, ale hlavně praktické zkušenosti. Díky konzultantům se daří pedagogům vést studenty zcela jiným směrem, než jsou zvyklí při tradiční výuce.

Forma a míra Vaší konzultantské účasti na výuce programů JA je závislá zejména na Vaší ochotě a možnostech spolupracovat s pedagogem a studenty. Vyučující je pro Vás nejlepším zdrojem informací o škole, studentech, i o výukových programech JA. Na základě jeho/jejích informací máte možnost zvolit takovou formu spolupráce, která Vás bude nejméně zatěžovat a která bude přínosná pro studenty, vyučující i pro Vás.

Bude mě účast na projektech či programech něco stát?

Registrační poplatky JA Czech dle aktuálního ceníku v sekci programy

Jaké jsou výhody být JA Alumni?

JA Alumni je absolventským klubem organizace JA Czech. Studenti mají možnost díky JA Alumni, jakožto nedílné součásti naší organizace, navázat na znalosti a dovednosti získané ve vzdělávacích programech JA Czech, a připravit se tak efektivně pro vstup na trh práce.

Náplní činností JA Alumni jsou setkání a workshopy s podnikatelskou tématikou, během kterých si studenti kromě rozvoje svých dovedností, budují i pevnou síť kontaktů.

JA Alumni je spolu s dalšími 21 národními organizacemi součástí JA-YE Alumni Europe, která má více jak 5000 členů.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.