Učňovské minipodniky

 

Minipodniky _ucni

Cíl projektu

 • Zvýšit podnikatelskou gramotnost žáků základních škol
 • Představit žákům praktické činnosti v malém podniku
 • Umožnit žákům vyzkoušet si podnikání "nanečisto"

 

Hlavní benefity

 • Zkušenost s reálným podnikáním - praktické dovednosti - nejen teorie
 • Schopnost diskutovat, přijímat kritiku a řešit problémy
 • Osvojení si týmové spolupráce
 • Kreativní práce
 • Osvojení si efektivního využívání moderních technologií
 • Schopnost činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost
 • Rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností
 • Neocenitelná praxe do budoucího života
 • Konkurenční výhoda na pracovním trhu
 • Motivace studentů je výsledkem jejich práce

Projekt ukončen.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín