Social Innovation Relay

LOGO SIR

 

The Social Innovation Relay (SIR)  je mezinárodní vzdělávací projekt motivující studenty k vymyšlení inovativního podnikatelského řešení konkrétního společenského, nebo sociálního problému. Partnerem projektu je společnost         NN Group zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku.

Žáci pracují v 4členných týmech a své nápady odesílají prostřednictvím internetové platformy, která byla pro tento projekt vytvořena. Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 20 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelského záměru a spolupracují přitom s mentorem, jímž je dobrovolník z NN ČR a který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe. 10 nejlepších podnikatelských záměrů je potom vybráno do národního finále soutěže, které letos proběhne v Praze. Podívejte se na video k projektu.

Ceny pro vítěze

Vítězný tým postupuje do mezinárodního finále soutěže (online) a všichni jeho členové, včetně učitele, získávají tablet.

Členové a učitel týmu na 2. a 3. místě získávají poukazy na nákup zboží dle vlastního výběru.

Stáhněte si leták pro studenty zde a brožuru Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé zde.

Podívejte se na záznam z prezentace případových studií, která proběhla 24. 11. 2015 v prostorách Karlínské OA a VOŠE v Praze. Podklady k prezentacím si stáhněte zde:

Jak začít?

 

Co je sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby sezdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu (anglicky triple bottom line) - ekonomického, sociálního a environmentálního.

To znamená, že sociální podnik:

  •  provozuje aktivitu, která je prospěšná společnosti nebo specifické skupině lidí,
  •  vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu,
  •  zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně  prospěšných cílů,
  •  přednostně využívá místní zdroje a uspokojuje potřeby místa, ve kterém působí,
  •  podporuje smysl pro odpovědnost na místní úrovni a ve své činnosti zohledňuje  environmentální aspekty.

Velkou část sociálních podniků představují tzv. integrační sociální podniky (v zahraničí se používá zkratka WISE), které pomáhají řešit nezaměstnanost a začleňují osoby, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné. V současné době funguje v ČR cca 200 sociálních podniků, jež se k této myšlence samy hlásí a které podnikají snad ve všech oblastech hospodářství.

Zdroj: www.toulcuvdvur.cz

 

Co jsou společenské inovace

Společenské inovace nebo také sociální inovace (z angl. originálu social innovation) jsou nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce, které zlepšují či od základu řeší potřeby společnosti efektivněji než tradiční existující řešení. Pokud mluvíme o sociálních inovacích, nemusí se nutně jednat o nápady nové, za inovace lze považovat také změny či úpravy existujících řešení a postupů.

Společenské inovace pak nabývají podob nových služeb, iniciativ nebo organizací, případně nového přístupu v řešení sociálních potřeb. Inovace zasahují do různých oborů a oblastí společnosti. Inovace nalezneme na poli vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, rozhodovací procesů, řízení atd. Přínosem společenských inovací je, že jsou často přenositelné, nebývají vždy nutně vázané výhradně na region, ve kterém vznikly. I když regionální specifika v jejich tvorbě a vzniku hrají velkou roli.

Sociální inovace se mohou šířit i ve formě myšlenek, hodnot, softwaru nebo nástrojů práce, ne všechny inovace musí mít nutně charakter konkrétního produktu nebo služby.Sociální inovace vychází z mnoha zdrojů a mnoha míst, stejně tak mohou mít na mnoho oblastí společnosti vliv. Podnět může vycházet z vědeckého výzkumu, politické vůle, sociálního podnikání nebo například z možností využití nových technologií.

Zdroj: www.inovaceprospolecnost.cz

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín