Social Innovation Relay

LOGO SIRThe Social Innovation Relay (SIR)  je mezinárodní vzdělávací projekt motivující studenty k vymyšlení inovativního podnikatelského řešení konkrétního společenského, nebo sociálního problému. Partnerem projektu je společnost NN Group zabývající se především pojišťovnictvím a správou investic. Své služby nabízí ve více než 18 zemích, významně zastoupena je zejména v Evropě a Japonsku.

Žáci pracují ve čtyřčlenných týmech a své nápady odesílají prostřednictvím internetové platformy, která byla pro tento projekt vytvořena. Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 20 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelského záměru a spolupracují přitom s mentorem, jímž je dobrovolník z NN ČR a který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe. 10 nejlepších podnikatelských záměrů je potom vybráno do národního finále soutěže, které se letos uskuteční v Praze. Podívejte se na video k projektu.

Jak začít / časový harmonogram soutěže

Stáhněte si podrobný postup jednotlivých kroků potřebných k zapojení do soutěže ZDE

Stáhněte si podrobnou příručku SIR pravidla a postup při zapojení do soutěže 2017/ 2018  ZDE

 

  • Registrace na internetové platformě SIR
  • Po registraci a absolvování kvízu studenti zpracují krátký popis svého nápadu do šablony dostupné na SIR platformě - "JA SIR Nápad - šablona". Je podmínkou dodržet rozsah popisu ne jednu stranu velikosti A4. Šablona pomůže odpovědět studentům na nejdůležitější otázky
  • Dokument s popisem nápadu ve formátu PPT nebo PDF je nutné uploadovat do SIR platformy nejpozději do 14.2.2018! Do tohoto data je také možné dokument upravovat a měnit. Dokument musí být pojmenován názvem týmu a krátkým popisem nápadu (maximálně 3 slova)
  • Z přihlášených nápadů bude do 21.2.2018 vybráno 10 týmů, kterým mentoři pomohou rozpracovat nápad do podnikatelského záměru
  • Vybraných 10 týmů bude společně s mentory (dobrovolníky/manažery) od března do května pracovat na přípravě podnikatelského záměru. Šablona je k dispozici ke stažení na SIR platformě - "JA SIR Podnikatelský záměr - šablona". Platforma SIR - http://jayeapps.com/se360/index.php

NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ČESKÉ FINÁLE 

Vybrané týmy se 15.5. 2018 zúčastní finále o nejlepší podnikatelský záměr v oblasti sociálního podnikání.

NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - MEZINÁRODNÍ FINÁLE

Vítěz českého finále postupuje do finále celosvětového, které bude probíhat on-line na začátku června 2018. Prezentace probíhá v anglickém jazyce.

Co je sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby sezdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu (anglicky triple bottom line) - ekonomického, sociálního a environmentálního.

To znamená, že sociální podnik:

  •  provozuje aktivitu, která je prospěšná společnosti nebo specifické skupině lidí,
  •  vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu,
  •  zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně  prospěšných cílů,
  •  přednostně využívá místní zdroje a uspokojuje potřeby místa, ve kterém působí,
  •  podporuje smysl pro odpovědnost na místní úrovni a ve své činnosti zohledňuje  environmentální aspekty.

Velkou část sociálních podniků představují tzv. integrační sociální podniky (v zahraničí se používá zkratka WISE), které pomáhají řešit nezaměstnanost a začleňují osoby, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné. V současné době funguje v ČR cca 200 sociálních podniků, jež se k této myšlence samy hlásí a které podnikají snad ve všech oblastech hospodářství.

Zdroj: www.toulcuvdvur.cz

 Co jsou společenské inovace

Společenské inovace nebo také sociální inovace (z angl. originálu social innovation) jsou nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce, které zlepšují či od základu řeší potřeby společnosti efektivněji než tradiční existující řešení. Pokud mluvíme o sociálních inovacích, nemusí se nutně jednat o nápady nové, za inovace lze považovat také změny či úpravy existujících řešení a postupů.

Společenské inovace pak nabývají podob nových služeb, iniciativ nebo organizací, případně nového přístupu v řešení sociálních potřeb. Inovace zasahují do různých oborů a oblastí společnosti. Inovace nalezneme na poli vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, rozhodovací procesů, řízení atd. Přínosem společenských inovací je, že jsou často přenositelné, nebývají vždy nutně vázané výhradně na region, ve kterém vznikly. I když regionální specifika v jejich tvorbě a vzniku hrají velkou roli.

Sociální inovace se mohou šířit i ve formě myšlenek, hodnot, softwaru nebo nástrojů práce, ne všechny inovace musí mít nutně charakter konkrétního produktu nebo služby.Sociální inovace vychází z mnoha zdrojů a mnoha míst, stejně tak mohou mít na mnoho oblastí společnosti vliv. Podnět může vycházet z vědeckého výzkumu, politické vůle, sociálního podnikání nebo například z možností využití nových technologií.

Zdroj: www.inovaceprospolecnost.cz

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.