JA Innovation Camp

camp nahoru

Unikátní soutěž, která vychází z evropského konceptu Junior Achievement. Studenti z různých středních škol si vyzkoušejí práci v týmu, načerpají motivaci a podílejí se na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání.

Soutěže se účastní obvykle 80 studentů rozdělených do několika týmů. Pracují celý den a jejich úkolem je přijít s novým řešením reálného problému ze světa byznysu. Téma zadání je až do oficiálního zahájení soutěže utajeno. Každý tým svůj koncept prezentuje před odbornou porotou. Zajímavostí tohoto projektu je aktivní zapojení konzultantů - zaměstnanců partnera soutěže - přímo do soutěžních týmů.

IC_ilu

 

Délka trvání akce: celodenní soutěž od 8:00 do 18:00 hod

Partneři

Generální partner: hlavní firemní partner soutěže, který soutěž financuje, podílí se na určení názvu a tématu soutěže a obsazuje pozici předsedy odborné poroty NN mensi logo

NN Pojišťovna je součástí globální finanční skupiny NN Group. Nabízí stabilní a kvalitní služby v oblasti finančního poradenství. Na území České republiky získalo právě NN (NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, tehdy ještě Nationale-Nederlanden) v roce 1991 jako první zahraniční společnost po pádu komunismu licenci k uzavírání pojistných smluv. NN se specializuje na produkty životního pojištění a penzijního připojištění.

Strategický partner: obvykle fakulta VŠ, která poskytne záštitu (rektor, děkan) prostory, vybavení a studenty dobrovolníky, případně i člena odborné poroty a odborné konzultanty

Partneři: firmy, které přizve ke spolupráci generální partner nebo firmy, které o spolupráci projeví zájem, a generální partner s jejich účastí souhlasí

Mediální partneři: lokální média a média či společnosti úzce spolupracující s partnery či s JA Czech

REALIZOVANÉ SOUTĚŽE

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.