JA Innovation Camp

Unikátní soutěž, která vychází z evropského konceptu Junior Achievement. Studenti z různých středních škol si vyzkoušejí práci v týmu, načerpají motivaci a podílejí se na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání.

Soutěže se účastní obvykle 80 - 140 studentů rozdělených do patnácti až dvaceti týmů. Pracují celý den a jejich úkolem je přijít s novým řešením reálného problému ze světa byznysu. Téma zadání je až do oficiálního zahájení soutěže utajeno. Každý tým svůj koncept prezentuje před odbornou porotou. Zajímavostí tohoto projektu je aktivní zapojení konzultantů - zaměstnanců partnera soutěže - přímo do soutěžních týmů.

IC_ilu

Délka trvání akce: celodenní soutěž od 9:00 do 19:00 hod

Účastníci (průměrně): 100 studentů, 20 vyučujících, 10-15 odborných konzultantů, porota (3-9 členů)

Partneři

Generální partner: hlavní firemní partner soutěže, který soutěž financuje, podílí se na určení názvu a tématu soutěže a obsazuje pozici předsedy odborné poroty

Strategický partner: obvykle fakulta VŠ, která poskytne záštitu (rektor, děkan) prostory, vybavení a studenty dobrovolníky, případně i člena odborné poroty a odborné konzultanty

Partneři: firmy, které přizve ke spolupráci generální partner nebo firmy, které o spolupráci projeví zájem, a generální partner s jejich účastí souhlasí

Mediální partneři: lokální média a média či společnosti úzce spolupracující s partnery či s JA Czech

REALIZOVANÉ SOUTĚŽE

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín