AT&T ASPIRE

Úvod

AT&T Aspire je firemní vzdělávací iniciativa společnosti AT&T, největší komunikační společnosti na světě, zaměřená na podporu studentů ve škole i mimo ni.

Smyslem projektu je propojit studenty s odborníky z AT&T tak, aby mladí lidé získali praktické zkušenosti, které jim pomohou lépe uspět v jejich budoucí kariéře. AT&T se spojila s JA Czech, tak aby bylo možné do projektu zapojit studenty zejména v Brně. Studenti se naučí řadu technických i měkkých dovedností a budou mít příležitost získat zkušenosti s profesionálním prostředím a díky tomu si i lépe představit svojí budoucí kariéru.

                                           aspireatt

Pro koho je projekt určen?

- pro studenty a studentky všech středních škol z Moravy a Čech

Na co se můžete těšit ve školním roce 2016/2017?

  • 8 projektových dnů
  • 4 workshopy (2 zaměřené na dívky)
  • 3x stínování zaměstnanců AT&T
  • Hackathon Junior - soutěž v programování
  • Sportovní den AT&T a JA Czech

Jak se přihlásit?

PŘIHLÁŠKA PROJEKTOVÝ DEN

PŘIHLÁŠKA WORKSHOP

Kontaktní osoba: 

Jindřiška Drábková, projektová manažerka, jindriska@jaczech.cz,

mobil: +420 724 221 982

Kde probíhají projektové aktivity?

- projektové dny a job shadowing se konají v sídle AT&T Česká republika na adrese: The Campus Science Park, Palachovo nám. 726/2, Brno * Hackathon Junior se uskuteční v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, Brno

- Sportovní den - Brno, místo konání bude upřesněno

Projektové dny

Během projektového dne pracují týmy studentů vedené mentory z AT&T na úkolu, který předem neznaly, a byl jim zadán v daný den ráno. Odpoledne týmy prezentují svá řešení před porotou. Vybraní nejaktivnější studenti se v následném termínu zúčastní tzv. stínování zaměstnanců AT&T (job shadowing). 

Měkké dovednosti

Měkké dovednosti (angl. soft skills) vyplývají ze sociální a emoční inteligence jedince. Patří mezi ně např. práce v týmu, řešení konfliktů a vyjednávání, strategické myšlení, prodejní dovednosti, prezentace před publikem, přijímání rozhodnutí s následnou zodpovědností, plánování času apod.

Stínování zaměstnanců firem

Smyslem stínování zaměstnance (angl. job shadowing) studentem je vzájemné obohacení. Student se stane "stínem" zaměstnance, seznámí se s jeho praxí, kterou může porovnat s teoretickými znalostmi získanými ve škole nebo např. v praktických projektech. Seznámení se s firemním prostředím a náplní práce jednotlivých profesí může studentům usnadnit jejich rozhodování o volbě povolání nebo výběr dalšího studia.

Pro zaměstnance je stínování studenty příležitostí k seznámení se s myšlením a postoji mladých lidí, kteří mohou být jejich potenciálními zaměstnanci nebo zákazníky, a rovněž mohou využít nezúčastněného úhlu pohledu studentů na svoji práci.

AT&T Aspire - pilotní projekt v loňském školním roce

V České republice proběhl loni úspěšný pilotní ročník (více informací ZDE), kterého se zúčastnilo 584 studentů z 20 středních škol z Čech a Moravy a 110 dobrovolníků z řad zaměstnanců AT&T. Studenti se zúčastnili 20 projektových dnů a 5 tzv. stínování manažerů AT&T (job shadowing).

Fotografie z projektových dnů školního roku 2015/16 najdete v Albech na našem facebookovém profilu:

 ATt

Videa z akcí:

att2

ATt3

 

Reportáž v ČT 24- Události v regionech:

ATT4

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.