Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

AT&T ASPIRE

Úvod

AT&T Aspire je firemní vzdělávací iniciativa společnosti AT&T, největší komunikační společnosti na světě, zaměřená na podporu studentů ve škole i mimo ni.

Smyslem projektu je propojit studenty s odborníky z AT&T tak, aby mladí lidé získali praktické zkušenosti, které jim pomohou lépe uspět v jejich budoucí kariéře. AT&T se spojila s JA Czech, tak aby bylo možné do projektu zapojit studenty zejména v Brně. Studenti se naučí řadu technických i měkkých dovedností a budou mít příležitost získat zkušenosti s profesionálním prostředím a díky tomu si i lépe představit svojí budoucí kariéru.

                                           aspireatt

Pro koho je projekt určen?

- pro studenty a studentky všech středních škol z Moravy a Čech

Na co se můžete těšit ve školním roce 2018/2019?

  • zveřejníme koncem srpna 2018

Kontaktní osoba: 

Lucie Trubelíková, projektová manažerka, lucie@jaczech.cz

mobil: +420 774 520 490

Kde probíhají projektové aktivity?

Konají se v sídle AT&T Česká republika na adrese: The Campus Science Park, Palachovo nám. 726/2, Brno * Hackathon Junior se uskuteční v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, Brno

Projektové dny

Během projektového dne pracují týmy studentů vedené mentory z AT&T na úkolu, který předem neznaly, a byl jim zadán v daný den ráno. Odpoledne týmy prezentují svá řešení před porotou. Vybraní nejaktivnější studenti se v následném termínu zúčastní tzv. stínování zaměstnanců AT&T (job shadowing). 

Hands on experience - workshop

Workshop pro studenty primárně třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Juniper / Czechpoint. Tyto znalosti jim mohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Soft skills -workshop

Měkké dovednosti (angl. soft skills) vyplývají ze sociální a emoční inteligence jedince. Patří mezi ně např. práce v týmu, řešení konfliktů a vyjednávání, strategické myšlení, prodejní dovednosti, prezentace před publikem, přijímání rozhodnutí s následnou zodpovědností, plánování času apod.

Stínování zaměstnanců firem

Smyslem stínování zaměstnance (angl. job shadowing) studentem je vzájemné obohacení. Student se stane "stínem" zaměstnance, seznámí se s jeho praxí, kterou může porovnat s teoretickými znalostmi získanými ve škole nebo např. v praktických projektech. Seznámení se s firemním prostředím a náplní práce jednotlivých profesí může studentům usnadnit jejich rozhodování o volbě povolání nebo výběr dalšího studia.

Pro zaměstnance je stínování studenty příležitostí k seznámení se s myšlením a postoji mladých lidí, kteří mohou být jejich potenciálními zaměstnanci nebo zákazníky, a rovněž mohou využít nezúčastněného úhlu pohledu studentů na svoji práci.

AT&T Aspire - pilotní projekt v loňském školním roce 2017/2018

Fotografie z projektových dnů školního roku 2017/2018 najdete v albech na našem facebookovém profilu:

 ATt

Reportáž v ČT 24- Události v regionech:

ATT4

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.