Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Základní školy

PRINCIP VÝUKY

Výuka všech kurzů Junior Achievement probíhá v duchu filozofie "škola hrou", prostřednictvím mnoha zábavných aktivit, her, diskusí a názorných příkladů. Způsob zařazení do výuky je plně v rukou ředitelů jednotlivých základních škol. Kurz proto může vyhovět potřebám každé z nich. Registrační poplatky činí 30,- Kč za jeden kurz na jeden školní rok a jednoho žáka. Smyslem těchto poplatků není pokrytí výrobních nákladů - ty jsou mnohonásobně vyšší, ale pouze zvýšení spoluodpovědnosti škol za využití materiálů Junior Achievement.

KONZULTANT

Jednotlivé kurzy může přednášet konzultant ve spolupráci s učitelem třídy. Konzultant je dobrovolník z praxe, který přichází do třídy, aby se s žáky podělil o své zkušenosti a stal se pro ně vzorem. Je žákům velkou oporou při poznávání světa volného trhu. Spolupráce učitele a konzultanta je velice úzká a při hodinách, které vede konzultant, je učitel vždy přítomen ve třídě.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.