Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA Podnikatel

Činnost v rámci programu JA Podnikatel patří k nejoblíbenějším výukovým programům JA Czech.

Studenti během studia zakládají reálnou společnost, jejímž smyslem je přiblížit studentům skutečný podnikatelský život.

Studenti musí projít všemi kroky podnikání od založení společnosti, volby vedení a plánování činnosti přes marketingový průzkum a realizaci podnikatelského záměru až po likvidaci společnosti a vytvoření výroční zprávy.

Japodnikatel

Díky programu se studenti učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat a rozhodovat se, nést zodpovědnost i podnikatelské riziko, vzájemně se hodnotit, rozvíjet své organizační i řídící schopnosti, nakládat s penězi, musí jednat se státními orgány, s vedením školy i s dodavateli a odběrateli.

Činnost studentské firmy umožňuje studentům rozvíjet své schopnosti, ale zároveň jim přibližuje samotný charakter podnikání v tržní ekonomice.

 

Informační leták k programu JA Podnikatel

 

Kontaktní osoba:

Simona Sušilová

GSM: +420 602 656 120
susilova@jaczech.cz

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.