Vysoké školy

Programy je možné přímo zařadit do výuky na vaší fakultě pod vedením vašich pedagogů. Všem nově spolupracujícím vyučujícím nabízíme akreditované školení.

JA Podnikatel

JA Etika v podnikání

JA TITAN

Výuka didaktiky programů JA Czech

Jak navázat spolupráci

Po domluvě s programovou manažerkou vám budou zaslány k podpisu smlouvy o spolupráci s výší registračních poplatků nebo přímo faktura.

Registrační poplatky neslouží na pokrytí nákladů organizace JA Czech, ale pouze jako příspěvek na administraci.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.