Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Modulární školní vzdělávací systém

Organizace Junior Achievement připravila pro střední a vyšší odborné školy Modulární školní vzdělávací systém Junior Achievement, zaměřený na ekonomické a finanční vzdělávání, který plně koresponduje se strukturou ŠVP.

Materiál je zpracován pro potřebu škol do souboru modulárních  školních vzdělávacích programů,  které tvoří ucelený  systém - Modulární  systém pro ekonomické a finanční vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.

 

Tento modulární systém  tvoří  4 samostatné moduly (výukové předměty)

M1 JA Poznej svoje peníze (e-learning zaměřený na praktické finanční vzělání)

M2 Počítačová simulace JA Titan (simulace řízení firmy)

M3 JA Firma (reálná studentská společnost)

M4 JA Etika v podnikání (případové studie vycházející z reálných příběhů zaměřené na etiku v podnikání, k dispozici rovněž v angličtině)

 

Modulární systém je zpracovaný  ve struktuře odpovídajícím potřebám škol a reflektuje jejich potřeby. Moduly jsou zařaditelné do struktury ŠVP konkrétní školy. Každý modul je připraven tak, aby byl bez problémů zařaditelný pro jakoukoliv školu bez ohledu na její konkrétní zaměření.

Každá škola si může ze systému vybrat  jednotlivé moduly, nebo jejich  soubor podle  svého profilového zaměření.

Předností tohoto modulárního systému je, že  dává žákům a studentům  především  praktické znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky a  financí. To vše  z pohledu firmy, z pohledu  banky a navíc umožňuje vyzkoušet si roli  pracovníka firmy či banky.

Škola má tak  možnost poskytnout  studentům komplexní pohled na problematiku  podnikání a financí. Je na její volbě, kterou oblast  zvolí nebo prohloubí.

Jednotlivé moduly jsou volně propojeny, ale absolvování jednoho není výslovnou podmínkou následujícího.

Moduly jsou sestaveny tak, aby je škola mohla zařazovat v různých ŠVP dle své potřeby. Buď  jako povinné, volitelné nebo jako doplnění stávajícího předmětu. U všech modulů je zachována jejich závazná struktura, která jasně a zřetelně  definuje funkci modulu, jeho cíle a tím i možnost zapojení do různých vzdělávacích programů.

Spolupráce Junior Achievement a školy:
Učitelé školy, kteří v případě zájmu výše uvedené výukové předměty/moduly povedou budou proškoleni pracovníky Junior Achievement a následně budou mít k dispozici podrobnou metodiku. Všechny potřebné materiály a informace k výuce modulů obdrží učitel zdarma. Pracovníci Junior Achievement, ČR navíc poskytují k jednotlivým modulům během celého školního roku konzultační servis.

Výukové moduly i školení jsou akreditovány MŠMT.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.