JA Titan

Výukový předmět založený na řídícím a ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují.

Simulace je volně přístupná na této webové stránce.

Vzdělávací cíle

  • Naučit studenty využívat získané teoretické poznatky ke strategickému ekonomickému myšlení

  • Porozumět finančním zprávám (rozvaze, výsledovce a toku hotovosti) 

  • Naučit studenty analyzovat chování konkurenčních subjektů (firem), a tomu přizpůsobit rozhodování ve vlastní firmě

Výukový předmět obsahuje

  • Seznámení se strukturou a obsahem finančních zpráv

  • Seznámení se softwarem hry JA TITAN a rozhodovacími paramentry

  • Vlastní sehrání simulace, analýza chyb

  • Pochopení a procvičení úspěšných herních strategií

Materiály

  •  software simulace JA TITAN

  • příručka pro učitele s popisem této simulace

Materiály jsou v elektronické podobě, škola získá přístupové heslo k simulaci po přihlášení k výuce a zaplacení registračních poplatků.

Přihlášku do programu si můžete vyžádat u naší programové manažerky:

Simona Sušilová

GSM: +420 602 656 120
susilova@jaczech.cz

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín