Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA Studentská Firma

Je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant. Ty mohou být doplněny dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty.

Vzdělávací cíle

 • Rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost.
 • Zprostředkovat studentům kontakt s představiteli/odborníky z obchodního světa.

Náležitosti/parametry výuky

 • Časová dotace 50 hodin/1 školní rok.
 • Povinný/nepovinný předmět nebo doplňkový program k jiným předmětům, volnočasová aktivita.
 • Program je vyučován v předmětech - Aplikovaná ekonomie, Studentská firma, Cvičná firma, Fiktivní firma, Podnikání v praxi, Odborný výcvik, Ekonomika, Marketing, Ekonomické aplikace, Projektové vyučování, Výpočetní technika, Účetnictví, Matematika apod.
 • Průřezová témata - je vhodné uplatnit mezipředmětové vazby - Finance, bankovnictví / Ekonomika, řízení podniku / Právo / Matematika / Účetnictví / Statistika / Informační technologie / Občanská nauka / Psychologie.
 • Podpora výuky pro učitele - základní a pokročilé akreditované školení, podrobná příručka k výuce pro učitele, zpracované ŠVP, program JA Učitel podnikání, webináře, vzdělávací akce.
 • Podpora výuky pro studenty -  workshopy a webináře na odborné témata, innovation campy, prodejní veletrhy a soutěže národní a mezinárodní úrovně, podpůrné projekty zaměřené na sociální podnikání a na rozvoj zemědělství, podpora absolventské sítě JA Alumni Czech.
 • Certifikát podnikatelských dovedností (ESP) - studentům zajištuje konkurenční výhodu a škole zajišťuje komplexní řešení současných nároků na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
 • Elektronické výukové materiály - příručka pro učitele, příručka pro konzultanta, příručka k veletrhu a zpracované ŠVP.
 • Zdarma navíc program JA Etika v podnikání - případové studie z oblasti etiky v podnikání v ČJ a AJ a zpracované ŠVP.
 • Program je schválen MŠMT ČR jako volitelný nebo nepovinný předmět pro všechny typy středních škol.

Průběh vzdělávacího programu

 • Výběr výrobku či služby
 • Sestavení právního rámce studentské firmy
 • Vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu
 • Sestavení managementu firmy, rozdělení pracovních úkolů
 • Výroba produktů či poskytování služeb
 • Vedení účetnictví
 • Likvidace firmy, sestavení výroční zprávy

ja firma dokument

Informace k získání certifikátu podnikatelských dovedností studentů v programu  ESP - Entrepreneurial Skills Pass

Leták ke stažení ZDE

INSPIRACE ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 2018

Fotogalerie:

Superfinále soutěže       JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018

Soutěžní veletrh           JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018

Video:

veletrh

Tiskové zprávy:

6.4. 2018  TISKOVÁ ZPRÁVA          Soutěžní veletrh studentských firem přijede podpořit i předseda vlády

13.4. 2018  TISKOVÁ ZPRÁVA          V soutěži JA Studentská firma roku 2018 zvítězil tým z Ostravy

4.6. 2018 TISKOVÁ ZPRÁVA            Gymnázium Hrabůvka v Ostravě je v soutěži JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU fenoménem. Zvítězilo už o desáté

Kontaktní osoba:

Simona Sušilová, programová manažerka JA Czech

E-mail: simona@jaczech.cz, GSM: +420 602 656 120

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 

darujme

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.