Enterprise Without Borders

EWB Leták _jednod

Podnikání bez hranic dává studentům, kteří jsou zapojení do programu JA Firma, možnost začít mezinárodní spolupráci s některou se studentských společností odkudkoliv z Evropy.

Přes webové stránky se můžete zaregistrovat a studenti si následně mohou vytvořit profil své společnosti, včetně prezentace svých produktů.

Studenti mohou díky zapojení do tohoto programu získat cenné kontakty v zahraničí, mají možnost procvičit si cizí jazyk, podělit se o své výrobky na cizích trzích, snížit své výrobní náklady nákupem některých služeb nebo komponentů pro výrobu ze zahraničí a mohou se také během své návštěvy partnerské země seznámit s jiným podnikatelským prostředím. 

Cíle projektu:

 • Podporovat myšlenku podnikání mezi pedagogy a studenty
 • Zvyšovat povědomí o podnikatelském vzdělávání u širší veřejnosti
 • Představit studentům obchodování za hranicemi, nastavení a řízení podnikání a práci v obchodním světě
 • Propagovat osobní rozvoj, celoživotní vzdělávání a možnosti uplatnění na trhu práce
 • Zaštítit lepší porozumění jiným kulturám


EWB je velkým přínosem pro budoucí život

 • analyzování a využívání informací
 • zvyšování produktivity
 • přepočítávání cizí měny
 • konstruktivní kritizování navržených postupů
 • schopnost vytvářet si a obhajovat  vlastní názor
 • navrhování řešení
 • prezentační dovednosti
 • tvorba závěrečných zpráv a grafů
 • interpretace dat
 • komunikace
 • jednání a vyjednávání
 • čtení a porozumění finančním výkazům
 • výzkum
 • týmová práce

 

PROČ byste se měli zapojit do spolupráce?

EWB propaguje evropskou spolupráci mezi školami s použitím webové komunikační platformy. Učitelé a studenti využívají Internet ke komunikaci, výměně informací, sdílení výukových materiálů a formování partnerství s jinými školami v Evropě. 

Přínos pro učitele:

 • Příležitost potkávat pedagogy z jiných zemí a budovat mezinárodní kontakty
 • Příležitost učit se a poznávat nové a inovativní učební techniky a pomůcky
 • Lepší předpoklady pro využití programů JA ve výuce
 • Velmi kvalitní výukové materiály a školení
 • Podpora ze strany JA
 • Kontakty na experty z reálného podnikatelského prostředí

Přínos pro studenty:

 • Možnost poznat lidi různých národností a komunikovat s nimi v cizím jazyce
 • Spolupráce s partnerskou školou na výrobě a prodeji cílového produktu nebo služby
 • Konzultaci při psaní a tvorbě Výroční zprávy
 • Získání cenných obchodních zkušeností a pracovních dovedností

JAK ZAČÍT?

 • Kontaktujte svého programového manažera, který vám může zaslat manuál nebo poskytnout bližší informace
 • Navštivte stránky EWB a registrujte se do programu na http://www.ewb.ja-ye.org/ / Teachers´ registration - po odeslání vašich osobních údajů vám administrátor zašle potvrzující email
 • Dalším krokem je registrace studentů na http://www.ewb.ja-ye.org/ / Register company - po odeslání opět administrátor zpřístupní web se všemi odkazy a zašle email
 • Povzbuzujte studenty, aby pravidelně aktualizovali nabídku svých produktů
 • Pomozte studentům najít zahraničního partnera (pokud nejste jazykově vybaveni, doporučujeme navázat spolupráci např. se Slovenskem nebo Polskem)
 • Udržujte neustále komunikaci s vaším partnerským učitelem
 • Vyměňujte si své dobré zkušenosti s vyučujícími z ostatních evropských zemí
 • Umožněte a podporujte zapojení dobrovolníků z praxe (konzultantů)

  Kontaktní osoba

  Simona Sušilová

  GSM: +420 602 656 120
  susilova@jaczech.cz

   

   

  Leták ke stažení ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.