JA Firma

Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní.

Získané kompetence v rámci programu JA Firma u studenta

 

osobni_rust
 • operativně řeší vzniklé problémy 
 • dotahuje věci do konce 
 • naučí se lépe organizovat vlastní čas 
 • aplikuje kreativitu a inovace 
 • je seznámen s principy etického chování 
 • ví, co obnáší manažerská pozice
prezentace
 • má zkušenosti s prezentováním 
 • je schopen komunikovat s úřady, ostatními firmami, zákazníky 
 • využívá moderní komunikační a informační technologie
zkuesnosti
 • má znalosti reálného podnikání 
 • je schopen vnímat problémy z jiné perspektivy 
 • má šanci vycestovat do zahraničí a zdokonalit se v komunikaci a vystupování v anglickém jazyce
tymovyhrac
 • má praktickou zkušenost v práci v týmu 
 • aktivně přistupuje k řešení problémů, diskutuje, přijímá kritiku a jiný názor, dosahuje kompromisu 
 • činí rozhodnutí a nese za ně zodpovědnost
Prinosy
 • má předpoklady lépe se uplatnit na trhu práce 
 • čerpá z reálné "pracovní" zkušenosti 
 • hledá nové příležitosti a výzvy 
 • svými zkušenostmi a výsledky se zviditelňuje a odlišuje

 Leták ke stažení ZDE.

 

Výukový program obsahuje

 • Výběr výrobku či služby, kterou bude firma poskytovat
 • Sestavení právního rámce studentské společnosti
 • Vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu
 • Sestavení managmentu firmy, rozdělení pracovních úkolů
 • Výroba produktů či poskytování služeb
 • Vedení účetnictví
 • Likvidace společnosti, sestavení výroční zprávy

Materiály

 • příručka a materiály JA Firmy v tištěné i elektronické podobě

Seznam JA Firem 2017-2018

 

"Naše škola spolupracuje s JACR již více než deset let, z nabídky programů jsme si pokaždé vybrali Studentskou společnost. Přestože byl každý ročník jiný, výsledek byl vždy stejný - studenti získali cenné zkušenosti s reálným podnikatelským prostředím, naučili se řešit problémy a především si osvojili práci a komunikaci v týmu. Pro řadu studentů se dokonce studentská firma stala motivací pro jejich další profesní kariéru.
Zcela vyjímečným počinem jsou pak pořádané soutěže, workshopy, akademie a další akce - nadšení studentů vždy hovořilo za vše - žádná teorie a výuka jim nenahradí setkání s odborníky z praxe a zkušenosti z práce na reálných projektech."

Ing. Radek Kroulík, Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň

Další reference

Příručka účetního programu Winduo

video2015

 

Přihlášku do programu si můžete vyžádat u naší programové manažerky:

Simona Sušilová

GSM: +420 602 656 120
susilova@jaczech.cz

 

Výstupy v rámci programu JA Firma

Leták ke stažení ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.