Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

JA e - Ekonomie

JA e-Ekonomie je výukový program v podobě e-learningu, který umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů, fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Vychází vstříc současným požadavkům na obsah a formu výukových materiálů, které mají nejen teoreticky vzdělat, ale zabezpečit také rozvoj tzv. "přenositelných dovedností", které zvyšují připravenost mladých lidí na jejich vstup do světa práce. Učební texty zahrnují komplexně zpracované informace o makro a mikroekonomické teorii doplněné potřebnými konkrétními údaji o ekonomice České republiky. Aplikace je přístupná na adrese http://e-ekonomie.jacr.cz/

E-learningový program JA e-Ekonomie je rozdělen do 14 tematických celků.

 1. Co to je ekonomie?
 2. Český ekonomický systém
 3. Nabídka, poptávka a tržní cena
 4. Spotřebitel v naší ekonomice 
 5. Podnikání
 6. Financování podniku
 7. Výroba a produktivita
 8. Jak si firmy konkurují
 9. Marketing
 10. Pracovní síla
 11. Úloha státu
 12. Peníze a finanční instituce
 13. Ekonomická stabilita
 14. Mezinárodní obchod

 

Přihlášku do programu si můžete vyžádat u naší programové manažerky:

Simona Sušilová

GSM: +420 602 656 120
susilova@jaczech.cz

 

Leták ke stažení ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.