Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Střední a vyšší odborné školy

PRINCIP VÝUKY

Předměty jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol ve věku od 14 do 22 let. Na školách jsou vyučovány po dobu jednoho školního roku nebo podle individuálních potřeb školy po dobu kratší než jeden školní rok. Předměty vyučuje učitel - zaměstnanec školy. Výukové materiály k těmto předmětům jsou částečně hrazeny registračními poplatky. Jejich výši naleznete v aktuálním ceníku. 

Výukové předměty a ostatní příležitosti Junior Achievement mohou studentům významně pomoci v jejich budoucím životě. Vzhledem k tomu, že učební hodiny zahrnují jak teorii, tak praxi, mohou se výuky plnohodnotně zúčastňovat i ti studenti, kteří dosahují horších výsledků při běžné teoretické výuce formou přednášek.

KONZULTANT

Jednotlivé kurzy může přednášet konzultant ve spolupráci s učitelem třídy. Konzultant je dobrovolník z praxe, který přichází do třídy, aby se se studenty podělil o své zkušenosti a zprostředkoval jim kontakt s firemním světem. Spolupráce učitele a konzultanta je velice úzká a při hodinách, které vede konzultant, je učitel vždy přítomen ve třídě.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.