Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Programy

Junior Achievement je jedinou organizací v České republice, která vyvinula a aplikuje dlouhodobou ucelenou koncepci ekonomického vzdělávání pro základní, střední a vyšší odborné školy.
Programy Junior Achievement jsou plně funkčním nástrojem výuky ekonomických předmětů.
Kurzy a předměty Junior Achievement jsou vyučovány v češtině a přizpůsobují se českému ekonomickému prostředí i tuzemskému vzdělávacímu systému.
Jsou plně v souladu s RVP ZV a RVP G, naplňují řadu klíčových kompetencí, mají mezioborový charakter a integrují většinu průřezových témat.

AKTUÁLNÍ CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019 KE STAŽENÍ ZDE

Mateřské školy

Hlavní cíle:
Pomoci dětem v předškolním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti. Získat poznatky a dovednosti potřebné pro moudré nakládání s penězi.

Forma výuky:
Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů.
Sada výukových materiálů obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Dostupné kurzy:

JA Moje první peníze

 

Základní školy

Hlavní cíle:
Seznámit žáky hravou formou se základními principy fungování ekonomiky, podnikání, trhem práce a terminologií, která k tomu patří.

Forma výuky:
Kurzy jsou určeny především žákům na druhém stupni.
Nejčastěji se vyučují v rámci vzdělávacího oboru Výchova v občanství (dle RVP), který má obsahovat i ekonomické kapitoly. Kurzy přednáší buď učitel třídy nebo dobrovolný konzultant z praxe.

Dostupné kurzy:

JA mini-Firma
JA poznej svoje peníze

 

Střední a vyšší odborné školy

Hlavní cíle:
Rozvíjet schopnosti a dovednosti mladých lidí potřebné pro orientování se ve světě financí. Programy zahrnují teorii i praxi, a tak mohou být velmi přínosné i pro jedince, kteří v klasické výuce dosahují horších výsledků.

Forma výuky:
Předměty jsou určeny žákům a studentům středních a vyšších odborných škol ve věku od 15-ti do 22-ti let.
Vyučujícím je vždy učitel školy předem vyškolený týmem Junior Achievement.

Dostupné kurzy:

JA Firma
JA Etika v podnikání
JA Poznej svoje peníze
Počítačová simulace JA TITAN
JA e-Ekonomie

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.