Učitelé

"Ještě jednou děkujeme Martině Holkové, která svým přátelským přístupem a klidným vystupováním si ihned získala respekt a sympatie studentů i pedagoga a vytvářela tak příjemnou pracovní atmosféru, založenou na vzájemné spolupráci a kreativitě. Všichni jsme ocenili její přirozeně neformální přístup a velice ochotně jsme se zapojovali do diskusí. Stejná pochvala patří i spolupracovníkům Martiny."

Mgr. Taťána Szlaurová, Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

 

"Děkuji Junior Achievement a nadaci Telefonica za velmi úspěšnou akci Think Big School, kterou jste pro naše žáky uspořádali 23. a 24. října 2013. Absolvování programu považují účastníci za prospěšné zejména pro jejich další profesní dráhu."

Ing. Roman Jireš ředitel školy, Obchodní akademie Pařížská, Ústí nad Labem

 

"Projekt studentské společnosti se na naší škole velmi osvědčil a s úspěchem funguje již 5 let. Ve studentské společnosti se studenti naučí pracovat v týmu, diskutovat s ostatními, obhajovat své názory a stanoviska a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Naučí se také plánovat a organizovat své aktivity a zlepší své prezentační a komunikační dovednosti. Ekonomické aktivity jako např. kalkulace ceny svých produktů, vedení daňové evidence, přemýšlení o příjmech a výdajích jim pomáhají zvyšovat svou finanční gramotnost. Naučí se také nepodceňovat svou konkurenci a přemýšlet o ní, což zcela jistě využijí v praktickém životě. Ve studentské společnosti studenti uplatňují své teoretické znalosti z odborných předmětů přímo v praxi. Díky tomuto projektu pochopí zásady podnikání, které někteří ze studentů zahájí po maturitě. U maturitní zkoušky dosahují studenti, kteří studentskou společností prošli, prokazatelně lepších výsledků. Vzhledem k tomu, že se ve škole snažíme připravovat studenty co nejlépe na praktický život, zařadili jsme tento zajímavý projekt Studentská společnost do výuky."

Ing. Dagmar Bohuňková, SPŠ dopravní, a.s. Praha

 

"Program STUCO je pro studenty i vyučující jednoznačně velkým přínosem. Možnost ověřit si své znalosti, nutnost dotáhnou do konce jak teorii, tak i její praktickou podobu, má významný dopad na budoucnost členů studentské společnosti. Po absolvování tohoto programu jsou studenti mnohem lépe připraveni pro další vzdělávání i pro praktický život, neboť si jsou schopni lépe představit důsledky činnosti i nečinnosti."

Ing, Jaroslava Pacolová, SOU a SOŠ, SČMSD Znojmo

 

"Na Smíchovské střední průmyslové škole byla studentům ve školním roce 2012/2013 nabídnuta možnost účastnit se studijního programu Studentské společnosti. Vznikly zde tři studentské společnosti, NWWG, Suitable Web a Jacket Web. Studenti si vyzkoušeli v praxi své podnikatelské dovednosti a zjistili, jak se liší skutečnost od jejich očekávání. Všechny tři společnosti si vedly dobře, nabízely služby v oblasti web designu, školení, správy webových stránek, instalace softwaru a hardwaru. Studenti získali cenné zkušenosti při hledání možných klientů, jednání s nimi, naučili se lépe pracovat se svým časem a možnostmi. Studentské společnosti přinesly velký kus praxe do studentského života, což považujeme za velmi pozitivní a přínosné. Pokud budou mít i další studenti zájem v programu Studentských společností pokračovat, mají na naší škole tuto možnost. Děkujeme organizaci JA za tuto přínosnou aktivit!"

Mgr. Ivona Spurná, SPŠ Preslova, Praha

 

"Naše škola spolupracuje s JACR již více než deset let, z nabídky programů jsme si pokaždé vybrali Studentskou společnost. Přestože byl každý ročník jiný, výsledek byl vždy stejný - studenti získali cenné zkušenosti s reálným podnikatelským prostředím, naučili se řešit problémy a především si osvojili práci a komunikaci v týmu. Pro řadu studentů se dokonce studentská firma stala motivací pro jejich další profesní kariéru.
Zcela vyjímečným počinem jsou pak pořádané soutěže, workshopy, akademie a další akce - nadšení studentů vždy hovořilo za vše - žádná teorie a výuka jim nenahradí setkání s odborníky z praxe a zkušenosti z práce na reálných projektech."

Ing. Radek Kroulík, Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň

 

2013/06/07 Úspěch v soutěži Junior Achievement Alumni studentů OB3

I v letošním roce se v prostorách Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo národní finále soutěže NEJLEPŠÍ STUDENTSKÁ SPOLEČNOST JA 2012/2013, ve kterém naši studenti obsadili fantastické třetí místo.  K tomuto skvělému umístění přidali také speciální cenu Junior Achievement Alumni  pro nejlepší týmový duch společnosti.

Ing. Dagmar Bohuňková

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.