Kdo jsme

                     S JA CZECH MLÁDEŽ OBJEVUJE SVŮJ POTENCIÁL

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě.

Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Do jejích programů se  každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let.

Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.

Vzdělávací  programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.

Základním školám nabízí organizace kurzy Abeceda podnikání a Profesní orientace. Studentům středních a vyšších odborných škol pomáhá v rámci předmětu JA Firma zakládat reálné obchodní společnosti, aby si vyzkoušeli podnikání v praxi, a zprostředkovává jim výuku ekonomické teorie, etické výchovy či interaktivních předmětů, kde se prostřednictvím počítačových simulací učí hospodařit s penězi nebo se stávají manažery výrobních firem.

Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy ČR. Učitelům, kteří programy JA Czech vyučují, organizace zajistí kromě metodických a výukových materiálů i odborné proškolení.

Junior Achievement je členem Odborné skupiny pro podporu osvojování podnikatelských kompetencí, kterou řídí Národní ústav odborného vzdělávání a Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání řízené Ministerstvem financí ČR.

Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a  podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace.

Junior Achievement je financována výhradně z darů partnerských firem. K nejvýznamnějším partnerům patří firmy Baťa, Citi, Cambridge Weight Plan, Hewlett-Packard, Hyundai či MetLife. 

Junior Achievement ČR je členskou zemí JA Worldwide a JA- YoungEnterprise Europe.

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.