Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Studenti získávají další konkurenční výhodu pro vstup na trh práce

19. 1. 2015   
Studenti získávají další konkurenční výhodu pro vstup na trh práce

V rámci projektu Skills for the Future byl v polovině ledna uspořádán komplexní workshop pro středoškolské studenty a jejich pedagogy. Ten je hravou formou poučil o základních principech marketingu a prodejních dovednostech.

Zástupci studentských společností fungujících v programu JA Firma se naučili aplikovat teoretické znalosti z oblasti marketingu v praxi během intenzivního tvůrčího semináře. Ten vedli odborní konzultanti partnera projektu Hyundai Motor Czech, v roli mentorů se představili také členové absolventské organizace JA Alumni, kteří v minulosti prošli obdobným programem jako současní středoškoláci.

1 

"Zjistili jsme, jak funguje marketing přímo v Hyundai, takže jsme se tím mohli hodně inspirovat. Moc se mi líbilo také setkání s bývalými absolventy tohoto programu, kteří nám dali jejich zpětnou vazbu, jejich osobní zkušenosti a praktické rady, které určitě využijeme." komentoval svou účast Tomáš Krupník, student Gymnázia Ostrava-Hrabůvka.

Nedílnou součástí celého dne byl i souběžný program pro vyučující, kteří kromě přednášky na téma "Firemní hodnoty" dostali příležitost sdílet své zkušenosti, čerpat z příkladů dobré praxe nebo se inspirovat metodami moderní výuky tak, aby své studenty udrželi motivované a podpořili jejich proaktivní přístup.

"Pro mě jako pro vyučující to bylo zajímavé obohacení do výuky, protože teoretické podklady tady byly podpořeny praktickými přímo na jednom konkrétním příkladu, takže se to krásně doplňovalo. Oceňuji také možnost studentů setkat se s odbornými konzultanty, tedy těmi, kteří skutečně něčeho dosáhli." shrnula své dojmy Renata Hethová z ISŠTE Sokolov.

V tomto školním roce je do projektu Skills for the Future zapojeno celkem 16 zemí vč. České republiky, kde projekt běží již druhým rokem. Unikátnost projektu spočívá zejména v propojování teoretického světa vzdělávání se světem praxe a firem. Cílem je zvýšit povědomí mladých lidí o významu STEM dovedností (věda, technika, strojírenství a matematika), potřebných pro úspěch v globální ekonomice.

"Investicí do mladých lidí - budoucích lídrů - se snažíme přispět k prosperující budoucnosti nás všech. Naše vzdělávací a mentoringové iniciativy napomáhají řešit otázku nedostatku odborníků s patřičnými dovednostmi na evropském trhu práce a inspirovat novou generaci podnikatelů." zdůvodnil své zapojení do projektu Byung Kwon Rhim, prezident partnerské společnosti Hyundai Motor Europe.

Kromě praktických workshopů mají studenti příležitost účastnit se atraktivních soutěží na národní i evropské úrovni a poměřit tak své schopnosti a nabyté zkušenosti se svými vrstevníky.

Fotogalerii z celého dne si můžete prohlédnout zde.

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.