Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Společnosti NN a JA Czech uspořádaly soutěž pro studenty středních škol

9. 10. 2015   
Společnosti NN a JA Czech uspořádaly soutěž pro studenty středních škol

Studenti navrhovali sociální firmu zaměřenou na potřeby seniorů

Dne 7. října 2015 nezisková vzdělávací organizace JA Czech a NN pojišťovna a penzijní společnost uspořádaly v Národní technické knihovně v Praze 6 Innovation Camp pro studenty středních škol. Jeho smyslem je umožnit studentům vyzkoušet si v praxi a ve spolupráci s profesionály ze světa byznysu tzv. měkké dovednosti.

Vítězem soutěže se stal Projekt spojující domovy (foto nahoře), který zaujal porotu svým konceptem spolupráce dětských domovů a domovů pro seniory. Podíleli se na něm: Michael Bartoš z Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy v Kralupech nad Vltavou, Monika Rösslerová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni, Martin Suchý z Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni a Bára Jiříčková z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. Koordinátorkou týmu byla Hana Šánová, studentka VŠE, za NN s týmem jako dobrovolník pracoval Zbyněk Jára, manažer IT provozu.

Pro studentku Moniku Rösslerovou byla nejsilnějším zážitkem týmová práce: "Jsem nadšená z celé akce, ale nejvíc z toho, jak jsme byli schopni celý den pracovat v týmu, složeného ze studentů, se kterými jsme se předtím vůbec neznali."

Na druhém místě se umístil tým Choboti s projektem Mentoringu seniorů pro absolventy učňovských oborů, jeho členy byli Dan Werner z Obchodní akademie v Hradci Králové, Tereza Voglová z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie z Jablonce nad Nisou, Miroslav Černáč z Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy v Kralupech nad Vltavou, Petr Škvára z Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatec, Dominika Hošková z Gymnázia Frýdlant a Denist Klust z Obchodní akademie v Tanvaldu.

2_misto _start Up Pro Remeslniky _low

2. místo - tým Choboti 

Třetí místo obsadil tým Včelky s projektem Multifunkčního farmářského klubu pro seniory, na kterém společně pracovali studenti Josef Zadražil ze Střední zemědělské školy v Čáslavi, Hana Smutná z Integrované školy automobilní v Brně, Zuzhana Šebelová ze Střední průmyslové školy ve Zlíně, David Skála ze SOU strojírenského v Mladé Boleslavi, Tereza Kvapilová ze Gymnázia Frýdlant a Lucie Jakubičová z Obchodní Akademie v Písku.

3_misto _seniorsky Farmarsky Klub _low

3. místo - Včelky

Celkem se soutěže se zúčastnilo 140 studentů z 20 středních škol z Čech a Moravy. Bylo vytvořeno 20 týmů, jejichž členy byli i dobrovolníci z řad zaměstnanců NN. Týmy dostaly na místě zadání: navrhnout koncept sociální firmy zaměřené na řešení potřeb seniorů. Odpoledne jednotlivé týmy prezentovaly svá řešení před porotou, která určila vítěze. Studenti, jejichž týmy se umístily na 1.- 3. místě, získali tablety, iPodShuffle a poukazy na zážitky.

Kateřina Štěrbová, ředitelka marketingu a vývoje produktů NN, k zapojení firmy řekla: "Naším cílem je pomoci mladým lidem získávat zkušenosti a dovednosti, které budou moct využít ve své budoucí kariéře. Rádi bychom studenty inspirovali nejen k tomu, aby k podnikání měli dost odvahy, ale také aby uměli pracovat sami na sobě a rozvíjeli své silné stránky. Tento projekt je pro mladé lidi skvělou příležitostí potkat se s profesionály z velkých společností a 'osahat' si, jak byznys funguje, my se zas můžeme inspirovat jejich entuziasmem a zápalem pro věc."

Mentoři NN

Dobrovolníci z NN v bílých tričkách pomáhali studentským týmům v roli mentorů

Josef Müller, ředitel JA Czech, uvedl: "Díky projektu, jako je Innovation Camp, mají studenti možnost vyzkoušet si v praxi  tzv. soft skills (čes. měkké dovednosti) a zároveň celý den úzce spolupracovat se zaměstnanci NN. Studenti poznají své možné budoucí zaměstnavatele, dobrovolníci z NN zase své potencionální klienty či zaměstnance. JA Czech těmito praktickými aktivitami propojuje svět škol se světem reálného byznysu."

Porota

Porota pracovala ve složení: Tomáš Nidetzký, Kateřina Štěrbová, Soňa Schwarzová, všichni z NN pojišťovny a penzijní společnosti, dalšími členkami poroty byly Lenka Vichnarová z MF Dnes a Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti.Porotci se ve svém hodnocení zaměřovali zejména na tato kritéria: společenský dopad (jasně definovaný a měřitelný), inovativnost (odlišení se od "konkurence") a realistické plánování (pravděpodobnost úspěšné implementace nápadu, finanční udržitelnost), kvalita prezentace a týmové práce.

Porota

Porota

Co je InnovationCamp 

Innovation Camp je unikátní soutěž, která vychází z evropského konceptu JA Europe. Studenti z různých středních škol mají příležitost si ve spolupráci s profesionály vyzkoušet práci v týmu a podílet se na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání apod. Úkolem studentů je předložit řešení reálného problému. Téma zadání je až do oficiálního zahájení soutěže utajeno. Každý tým svůj koncept prezentuje před odbornou porotou. Zajímavostí tohoto projektu je aktivní zapojení konzultantů, tj. zaměstnanců partnera soutěže, a to jak v rámci soutěžních týmů, tak v porotě.

Publikum

Studenti v Ballingově sále v Národní technické knihovně 

Spolupráce se Social Impact Award

Společnosti JA Czech a NN pojišťovna a penzijní společnost spolupracují na projektu Innovation Camp s akceleračním programem Social Impact Award (SIA) pro mladé lidi, který podporuje sociální podnikání v České republice. Během akce probíhala v budově NTK výstava Podnikáme jinak představující příběhy úspěšných českých start upů, které během let 2012 až 2014 získaly ocenění SIA. Výstava měla studenty inspirovat v řešení zadaného tématu. Kromě toho, připravují JA Czech a NN pojišťovna a penzijní společnost, ve spolupráci se SIA projekt Social Innovation Relay. Jedná se o další projekt zaměřený na studenty středních škol, jehož cílem je seznámit mladé lidi s podnikáním zaměřeným na řešení společenských a environmentálních problémů.

Co jsou měkké dovednosti

Měkké dovednosti (ang. soft skills) vyplývají ze sociální a emoční inteligence jedince. Patří mezi ně např. práce v týmu, řešení konfliktů a vyjednávání, strategické myšlení, prodejní dovednosti, prezentace před publikem apod.

Závěr IC

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.