Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 5. část

29. 5. 2015   
Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 5. část

Poradcův čas a energie nikdy nevyjdou nazmar, říká Michaela Baboráková z Hyundai

Michaela Baboráková, sales & campaign specialist z Hyundai Motor Czech, působí jako lektorka projektu Skills for the Future (SFF). Přečtěte si, jak hodnotí projekt, jeho přínos i přístup studentů: 

Projekt SFF má rozhodně svůj význam, protože nutí studenty přemýšlet nad určitým podnikatelským záměrem - ne jakýmkoli záměrem, ale záměrem, který lze zrealizovat v určitém obchodním odvětví, v případě SFF je to automobilový trh. Pokud chce skupina studentů uspět v projektu SFF, musí již od začátku tvrdě pracovat. V tom vidím obrovskou důležitost projektu SFF, tedy že studenti a studentky musejí pracovat naplno od začátku do konce, aby dosáhli úspěchu.

Podle toho, čeho jsem si doposud všimla, nemá většina studentů zapojených do programu JA Firma a projektu SFF příliš velký zájem o to, být součástí těchto aktivit od začátku. Možná pokud by nešlo o povinnou součást výuky na jejich školách, odpadla by většina studentů již na podzim, následkem čehož by došlo k přirozené eliminaci účastníků.

Většina studentů si naštěstí uvědomuje, že projekt mohou zvládnout díky pozitivní motivaci, kterou získají i od jiných lidí než pouze od svých učitelů, např. od poradce ze skutečné firmy. Cesta studentů od povinné školní aktivity k dobrovolné nadšené činnosti je pozoruhodná, a pokud jste svědkem takové proměny, je to skvělé. Podpora mladých lidí, kteří se snaží něčeho dosáhnout, vždy nese ovoce - poradcův čas a energie nikdy nevyjdou nazmar.

U těchto mladých lidí však stále postrádám jednu vlastnost. Podnikání je komplexní záležitostí a tito mladí lidé jsou často schopni zorganizovat výrobu a sehnat kapitál, mají také dobré znalosti v oblasti prodeje, ale zatím jsem ještě neviděla tým, který by byl schopen číselně vyjádřit materiální náklady produkce, náklady lidských zdrojů, či prodejní náklady. Studenti si často pletou marketing a PR se sebevědomými prohlášeními o svých firmách a někdy počáteční marketing zcela vypustí. Některé z těchto chyb jsou možná způsobeny ostychem studentů zeptat se svého poradce, někdy ale také přehnaným sebevědomím, např. co se týče fungování marketingu a způsobu vypočítání všech firemních nákladů. Cestu k úspěchu tvoří vždy trocha štěstí (správný nápad), hodně úsilí, schopnosti týmu, ale také vyvážený poměr sebevědomí a pokory. Je důležité, aby mladí lidé nezaměňovali nadřazenost a kompetence. Měli by si být jisti tím, co dělají, ale také naslouchat radám zkušenějších a být otevření novým řešením. Je možné být velmi úspěšným i v mladém věku.

 

Encouraging young people who wants to achieve something always repays the spent time and energy of the consultant, says Michaela Baboráková from Hyundai

  Michaela Baboráková, sales & campaign specialist from Hyundai Motor Czech is the lector of Skills for the Future (SFF) project. You can read her opinion on the project, its benefit and attitude of students:

 Skills for the future project definitely has its importance; it makes students not only to think about some business plan, it makes them to think about business plan useful for certain business area. If a student team wants to be successful in SFF project, they have to work hard from the very beginning. And in that I see the huge importance of SFF project - it makes young people to work hard from start to end to make them successful.

As of my observation, most of the students in both JA Company and SFF are not too keen to be part of the project from the beginning and maybe if the companies would not be part of mandatory education at their schools, there might be a big number of drop-out-students in the autumn and it would be a part of natural elimination process. However, I think that most students realize they can do that by getting some positive motivation from someone else than their teacher, someone like a consultant from the real business site. The student's journey from mandatory must-do business activity to wanna-do and be successful business activity is amazing and if you have a chance to take part in that it is even better. To encourage those young people who wants to achieve something is always something that repays the spent time and energy of the consultant.

There is one quality I still miss at these young people though. The complexity in business - those young people at most cases are very much able to organize production, often even an entering capital, sometimes I can see very strong retail skills, but I have never seen a student team who could express production material cost - production human resources cost - whole sale / retail sale cost in numbers. They often confuses marketing & PR with big-mouth declarations or skip the launch marketing at all. Some of those mistakes might come from hesitation to ask for help of the consultant, some of mistakes might come from cocksureness - everyone knows how marketing works, it is clear blue how to calculate all costs of the company etc. The way to be success is still part of luck (to find the right idea), big part of hard work, part of skills and last but not least, a combination of confidence and humbleness. It is important for those young people not to confuse cockiness with competence, to be confident of what they do but still be opened to a voice of experience and new ways of doing things. People can be incredibly successful despite the young age.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.