Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 4. část

22. 5. 2015   
Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 4. část

Lenka Ciglanová: Znalosti v oblasti podnikání jsou pro studenty nezaplatitelné

 Lenka Ciglanová, vyučující ze SOUn a SOŠ, s.r.o. Kateřinky Liberec, nám odpověděla na otázky o projektu Skills for the Future (SFF). Lenka vede studentskou firmu Nous Vous, která zvítězila v dubnu v národním kole soutěže SFF na veletrhu studentských firem (www.jafirma.cz ) a díky tomu se zúčastní evropského finále soutěže 9. června v Praze.

Děkujeme Lence, že si našla chvilku na odpovědi na naše otázky v tak exponovaném čase, kdy vrcholí maturitní zkoušky a Nous Vous finišují s přípravami na evropské finále SFF.

Pokud jste zapojeni do programu Skills for the Future, napište nám, svoje postřehy můžete posílat na jelinkova@jaczech.cz 

Lenko, myslíte si, že je projekt SFF důležitý?

Důležitý určitě je vzhledem k tomu, že dnešní trh práce je nasycený a každá zkušenost v rámci výuky, která vede k většímu rozhledu v oblasti podnikání, je pro studenty nezaplatitelná a k osobnímu růstu nezbytná.

Vidíte  vývoj nebo změnu v přístupu u studentů v průběhu projektu?

Vývoj během roku byl přirozený a vlastně i nezbytný, během tvoření se studenti setkávali s problémy, které nastaly přirozeně, a museli se s nimi operativně vypořádat. Zdokonalili se v grafickém programu CorellDraw a naučili se prodejní dovednosti.

Co pro Vás osobně práce na projektu znamenala?

Osobně si myslím, že i pro učitele je tato zkušenost nezaplatitelná, neboť se jedná o úplně jiný přístup k výuce a velká výhoda pro nás je v názornosti a ukázce reálných problémů i úspěchů. 

 Které jsou podle Vás nejdůležitější dovednosti, které mladí lidé potřebují, aby uspěli na dnešním trhu práce?

Důležité je, aby naučili řešit různé druhy problémů během práce, komunikaci v kolektivu a respektování názorů jiných spolupracovníků, samostanosti a větší zodpovědnosti.

Jak se Nous Vous připravují na evropské finále soutěže, které se uskuteční 9. června  v Praze?

V současné době usilovně, vše překládáme do anglického jazyka, vytváříme prezentaci, tiskneme letáky a plakáty do stánku.

Rozhovor s Lenkou Ciglanovou natočený 21. dubna 20015 na veletrhu studentských firem si můžete pustit zde.

 

Lenka Ciglanová, teacher from SOUn a SOŠ, s.r.o. Kateřinky Liberec , vocational school, is supervising Nous Vous student company, the national winner of Sills for the Future competition.

 

You are the supervising teacher for the student company Nous Vous, which won the national round of the competition Skills for the Future. Do you think that the SFF project is important? If yes, why?

It is definitely important when one considers how satiated the market is today. Every learning experience that bring more insights into entrepreneurship is priceless for the students and is absolutely necessary for personal growth.

 Did you notice any development or change in the students' attitudes throughout the project?

The development was natural over the course of the year and also necessary. Throughout the creative process, students encountered problems which occurred naturally and the students had to deal with them on the go. They perfected their skills in the CorellDraw graphic editor and learned the skills necessary in the realm of sales.

What has work on the project personally meant for you?

I personally believe that this experience is priceless for teachers as well because it offers a completely different approach to teaching. Another great advantage is that many of the real life problems and success is well illustrated throughout the process.

In your opinion, what are the most important skills young people need in order to succeed in today's job market?

Most importantly, they learned to solve different types of problems on the fly, to communicate in a team setting and respect the opinions of their co-workers, to work independently and to become responsible.

How are Nous Vous getting ready for the European final round, which will take place on June 9th in Prague?

Currently we are working hard to translate everything into English, we are creating a presentation and printing flyers and posters for our stand.

An interview with Lenka Ciglanova recorded during JA STUDENT COMPANY OF THE YEAR is here.

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.