Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 1. část

13. 5. 2015   
Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 1. část

Vyučující Mgr. Veronika Bartošová z EDUCAnet, Gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o., nám zaslala následující komentář k projektu Skills for the Future. JA Firma EFRE se pod jejím vedením zúčastnila soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU - veletrh podnikatelských talentů. Moc děkujeme V. Bartošové a prosíme další účastníky o zaslání zpětné vazby. Vaše názory připomínky a připomínky k projektu SFF můžete posílat na e-mailovou adresu: jelinkova@jaczech.cz

Projekt SSF na naší škole

 Letos jsme se opět zapojili do projektů Junior Achievement, tentokrát se jednalo o Skills for the Future. Jsme velmi rádi, že jsme se do projektu zapojili, neboť poskytl našim studentům řadu cenných zkušeností. Lidé z Junior Achievementu měli program velmi dobře připravený, byli vždy ochotní nám pomoci a motivovali studenty i soutěžemi v průběhu programu.

Pro školy je velmi složité propojit praxi s teorií, neboť jen málo firem si najde na studenty čas. Jsem velmi vděčná společnosti Junior Achievement, které se podařilo navázat spolupráci s firmou Hyundai. Pro naše žáky to byly velmi zajímavé workshopy, při kterých se setkávali s řadou odborníků.

Kromě výše zmíněného vidím přidanou hodnotu projektu v tom, že celý projekt motivoval naše studenty při dalším směřování jejich projektu a došlo k úpravě původního záměru na základě účasti v tomto programu.

 Veronika Bartošová

EDUCAnet  Praha - gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o

 

SSF Project at our school

This academic year we were involved again in the projects of Junior Achievement Programe.

This time it was a project "Skills for the Future". We are very pleased to be involved in this particular project. The project enabled our students to gain a lot of valuable experience and develop essential skills for their future career.

The people behind the Junior Achievement Program were very well prepared. They were always willing to help us. The students were highly motivated by joining to competitions during the Program, as well.

For schools, it is very difficult to link theory with practice, because only a few companies devote time for students.

Personally, I am very grateful to Junior Achievement, which managed to establish cooperation with Hyundai. The workshops were very inspiring and our students were given a unique opportunity to meet a number of experts.

In addition to the above mentioned facts, I can see the added value of the project in motivating the students in the course of their work on the project. The students also had an option to modify their original plan based on participation in this Program.

 Veronika Bartošová

EDUCAnet  Praha - Gymnasium, IT secondary vocational school and primary school Praha, Ltd.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.