Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Skills For the Future – zpětná vazba, 2. část

13. 5. 2015   
Skills For the Future – zpětná vazba, 2. část

Vyučující Ing. Jitka Nechutná a studenti z JA Firmy CG Company ze Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník, nám poslali tuto zpětnou vazbu k projektu SFF. Moc děkujeme!

CG Company v projektu SFF

Účast na projektu Skills for the Future a zapojení do programu JA Czech dala třídě mnoho zajímavých zkušeností. Chlapci naší firmy CG Company byli do akce zataženi nedobrovolně. Dlouho, dlouho, společně přemýšleli, jaký produkt by JA firma mohla vytvořit.

Na návrh učitelky (hra do auta) se ředitel firmy rozhodl pro magnetické pexeso. Nakonec chlapci vyrobili nejen magnetické pexeso ale i magnetické Člověče nezlob se s netradičním vzhledem a karty s autíčky. Ačkoli chlapci dlouho firmu bojkotovali a jen s velkou nechutí se pouštěli do zadaných úkolů, výsledek stál zato. Asi nejvíce jim pomohlo, když jejich třídní učitel jim hodně věřil a maximálně je podporoval a pomáhal jim. Chlapci teď navíc ví, jaké činnosti takové malé podnikání zahrnuje: získat sponzory, spolupracovat, organizovat, komunikovat, omezit volný čas atp. Většina z nich má jasno, že podnikat nebude, jiní naopak poznali, že je v nich více, než si doposud mysleli.

 CG Company, Rakovník

 

CG Company in SFF Project

Thanks to participation in the project Skills for the Future and involvement in the program JA Czech our class obtained interesting experience. The boys of our company CG Company were involuntarily drawn into the action. They were wondering for a long time what product  JA company could create. At teacher's suggestion (a game in the car), the director of the company decided to make a magnetic memory game. Finally, the boys didn't make only a magnetic memory game but also magnetic Ludo with an unusual appearance and cards with toy cars. Although the boys boycotted the project of the company for a long time, and they participated in the tasks only with great reluctance, it was worth it. Perhaps their class teacher helped them most when he trusted them a lot and supported them. In addition, nowadays the boys know what activities this small business includes: to get sponsors, collaborate, organize, communicate, restrict leisure and so on. Most of them realized that they do not want to have their own business, while others realized that they are more skilled than they had thought.

CG Company, Rakovník

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.