Projekt JA Europe vrací politiky zpátky do školních lavic

24. 2. 2016   
Projekt JA Europe vrací politiky zpátky do školních lavic

OSTRAVA -  Nový projekt organizace JA (Junior Achievement) s názvem "Back to School" propojuje poslance na národní a evropské úrovni se vzdělávacími institucemi v členských státech EU. Ambasadorkou se stala česká europoslankyně Martina Dlabajová, která 8. února 2016 odstartovala projekt setkáním se studenty Gymnázia Ostrava - Hrabůvka.

Cílem kampaně je podpora podnikavosti, dovedností a obchodního ducha u mladých lidí. "Podnikavost přitom nutně neznamená, že každý student musí založit vlastní firmu. Jde spíše o celkový přístup k profesnímu životu, postoj k práci a odvahu zkoušet nové věci a využívat příležitostí," uvedla dnes v besedě se studenty gymnázia Martina Dlabajová. Svými postřehy ji doplňovala i zdejší studentka Nikola Sýkorová, nositelka ocenění za úspěšný start studentské firmy Czech-it, která poslankyni loni v říjnu stínovala v Evropském Parlamentu.

"Smyslem evropské kampaně Back to School je zviditelnit potřebu podnikatelského vzdělávání z důvodu vysoké nezaměstnanosti mladých v Evropě. Do školy se v rámci kampaně vracejí poslanci jak Evropského parlamentu, tak parlamentů národních, a vysvětlují žákům a studentům pozitivní dopad podnikatelského vzdělávání na jejich konkurenceschopnost a vstup na trh práce," uvedl Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech. Jak dodal, kampaň odstartovala dnes na Gymnáziu Ostrava Hrabůvka, které ve spolupráci s JA Czech úspěšně začleňuje podnikatelské vzdělávání do výuky již více než dvacet let.

M Dlabajová Se Studenty Web

Europoslankyně se členy úspěšné studentské firmy Czech - It z ostravského gymnázia.

Martina Dlabajová je členkou evropského Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a tématu zaměstnanosti mladých lidí se věnuje od svého zvolení do Evropského parlamentu. "Musíme motivovat mladé lidi a rozvíjet v nich podnikavost a kreativitu, ať už si vyberou jakoukoliv profesi. Tvořivost společně s inovativním a aktivním přístupem nebo schopností nést rizika jsou totiž vlastnostmi, které v praktickém životě zužitkují všichni bez rozdílu," zdůraznila M. Dlabajová.

Kampaň "Back to School" vznikla pod patronátem JA (Junior Achievement), nejrozsáhlejší a nejstarší vzdělávací neziskové organizace na světě. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalost, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu.

Hrabůvka Web Skupina

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.