Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

PRAHA: Akreditované školení pro vyučující předmětu Studentská společnost JA a Etika v podnikání, JA Peníze, JA Titan

8. 8. 2013   

Kdy a kde:

28. 8. a 29. 8. 2013
Prostory společnosti Pro Futuro Consulting a.s., Freyova 12, Praha 9

STUDENTSKÁ SPOLEČNOST JA - STUCO

 

Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní reálnou obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. Cílem sdružení je vzdělávací činnost v oblasti podnikání a finanční gramotnosti. Pro účastníky připravuje JA doplňkové workshop a soutěže.

 

Vzdělávací cíle

 • Rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a  rozhodovat, nést odpovědnost a prezentovat.
 • Zprostředkovat studentům kontakt s představiteli obchodního světa.

 

Výukový předmět obsahuje

 • Výběr výrobku či služby, kterou bude společnost poskytovat.
 • Sestavení právního rámce studentské společnosti.
 • Vytvoření podnikatelského plánu, získání kapitálu.
 • Sestavení managementu firmy, rozdělení pracovních úkolů.
 • Výroba produktů, či poskytování služeb.
 • Vedení účetnictví.
 • Likvidace společnosti, sestavení výroční zprávy 

 

V případě zájmu o přihlášku či dotazů mne neváhejte kontaktovat na jakubcova@jacr.cz  či tel. 221 088 943 nebo 774 520 444.

 

 

KDY A KDE:

 

28. 8.  a 29. 8. 2013

Prostory společnosti Pro Futuro Consulting a.s., Freyova 12, Praha 9

 

 

PROGRAM ŠKOLENÍ:

 

Středa 28. 8. 2013

10.00 - 12.30        E-learningová aplikace JA Peníze *

12.30 - 13.00        Přestávka na občerstvení

13.00 - 15.30        Počítačová simulace řízení trhu JA TITAN *

 

Čtvrtek 29. 8. 2013

10.00 - 13.15         Studentská společnost JA *

13.15 - 13.45         Přestávka na občerstvení

13.45 - 14.45         Představení dalších předmětů a projektů Junior Achievement pro školy

14.45 - 15.30         Etika v podnikání (GBE) *

* Popis jednotlivých výukových předmětů naleznete na www.jacr.cz

 

 

 

POPLATKY za školení:

 

Středa

28. 8. 2013

E-learning JA Peníze

500,- Kč

Simulace JA TITAN

500,- Kč

Čtvrtek

29. 8. 2013

Studentská společnost JA (STUCO) Etika v podnikání (GBE)

500,- Kč

 

Poplatek za školení zahrnuje:

 

 • občerstvení
 • vybrané metodické materiály (kompletní metodické materiály obdrží vyučující po sepsání Smlouvy o výuce pro daný školní rok a uhrazení registračních poplatků za výuku)
 • šablonu z Modulárního školního vzdělávacího systému Junior Achievement pro absolvovaný modul

 

Upozornění:  

Náklady spojené s dopravou na akci a případné ubytování hradí škola.

V případě zrušení účasti na školení ve lhůtě kratší něž 48 hodin před začátkem akce bude účtován storno poplatek ve výši 100%.

 

Příležitosti poskytované studentům a pedagogům organizací Junior Achievement (JA) v rámci výuky předmětů JA na škole:

 

 • soutěže na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni (Nejlepší JA Titan tým, Nejlepší Studentská společnost JA aj.)
 • Akademie Junior Achievement - přednáškové dny, kdy dílny a přednášky vedou odborníci z praxe (většinou manažeři partnerských firem Junior Achievement)
 • možnost přednášky oborníků z partnerských firem JA přímo na školách
 • certifikáty pro žáky/studenty za absolvování výukových předmětů JA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JUNIOR  ACHIEVEMENT

 

Organizace Junior Achievement (JA) byla založena v roce 1919 v USA. V roce 1989 se rozšířila do států východní Evropy. V současnosti řídí centrála - JA Worldwide celosvětovou síť národních kanceláří JA.

 • Junior Achievement je nejstarší, nejrozsáhlejší a nejrychleji se vyvíjející nezisková vzdělávací organizace na světě. Poskytuje praktické ekonomické vzdělání studentům všech věkových skupin na celém světě
 • V roce 1992 založil pan Tomáš Baťa v České republice, na podnět českého ministra školství, národní pobočku  Junior Achievement, ČR
 • Vzdělávací programy Junior Achievement je vhodné zařadit jako součást výuky při tvorbě a realizaci ŠVP 
 • Vzdělávací programy Junior Achievement jsou zpracovány do Modulárního školního vzdělávacího programu, jehož struktura plně koresponduje se strukturou ŠVP

 

PRAKTICKÉ EKONOMICKÉ VÝUKOVÉ PŘEDMĚTY PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

 

Výukové předměty Junior Achievement jsou zaměřeny na praktické ekonomické vzdělávání a finanční gramotnost.  Metodické a výukové materiály jsou postaveny na učení formou činnosti.

Předměty jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol ve věku od 15 do 22 let. Veškeré předměty mají zpracovanou metodickou část pro vyučujícího včetně šablony (Modulární školní vzdělávací systém Junior Achievement) odpovídající požadavkům RVP. Předměty jsou tak bez problémů zařaditelné do výuky na školách.  Předměty jsou časově variabilní a mohou být vyučovány po dobu jednoho školního roku nebo podle individuálních potřeb školy po dobu kratší než jeden školní rok. Výuku lze realizovat v rámci povinně volitelného předmětu, obohacení již stávajícího předmětu, kroužku aj. Předměty vyučuje učitel - zaměstnanec školy, který je proškolen pracovníky Junior Achievement. Výukové materiály k těmto předmětům jsou částečně hrazeny registračními poplatky. Poplatky činí 40 - 80,- Kč/ na jednoho studenta/ na jeden předmět/ na jeden školní rok1). Vyučující má výukové a metodické materiály k dispozici po registraci do výuky zdarma.

Spolupráce mezi školou a Junior Achievement probíhá na základě Smlouvy o spolupráci, která má platnost jeden školní rok a v případě zájmu školy se smlouva každý rok obnovuje

1) Organizace Junior Achievement, o.p.s.  si v případě potřeby vyhrazuje právo kdykoliv změnit  výši registračních poplatků.

 

V případě zájmu o přihlášku či dotazů mne neváhejte kontaktovat na jakubcova@jacr.cz  či tel. 221 088 943 nebo 774 520 444.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.