Přečtěte si náš březnový Zpravodaj!

18. 3. 2016   

Další vydání našeho Zpravodaje je tu pro Vás, obsahuje pouze pozitivní zprávy.

Příjemné čtení přejeme!

Brezen Zpravodaj

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.