Metody a formy podnikatelského vzdělávání

11. 11. 2014   
Metody a formy podnikatelského vzdělávání

JA Czech na odborné konferenci v rámci projektu Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol

- na fotografii statutární zástupce hejtmana Jihomoravského kraje - Ing. Stanislav Juránek

V rámci konference vystoupila naše programová ředitelka Jitka Bulantová, která představila vzdělávací programy zaměřené na podnikání a finanční gramotnost.

JA Czech v této oblasti již několik let nabízí základním školám program JA Abeceda podnikání, v rámci kterého se žáci hravou formou seznamují se základními pojmy z oblasti podnikání.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín