Jsme partnerem projektu Erasmus+

27. 11. 2017   

JA Czech je partnerem a spoluřešitelem projektu Erasmus+ s názvem: "Entrepreneurship Education for University Students", reg. č. 2016-1-CZ01-KA203-023873. Cílem projektu je tvorba metodiky podporující podnikání studentů v rámci vysokoškolských studií a to nejen na univerzitách v České republice, ale i v zahraničí. JA Czech jako spolutvůrce dané metodiky výuky podnikatelství pro studenty vysokých škol participuje na výstupech projektu a významnou měrou se podílí také na jeho realizaci.

Erasmus_logo

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín