Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Hledají se absolventi “Baťových” studentských podnikatelských programů

16. 3. 2016   
Hledají se absolventi “Baťových” studentských podnikatelských programů

Absolventský klub JA Alumni Czech ve spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací JA Czech hledá absolventy programů této organizace založené v roce 1992 panem Tomášem J. Baťou. Cílem je pozvat tyto absolventy do JA Alumni resp. do její platformy JA Elite a vytvořit tak klub osobností, které by spolupracovaly a navzájem se podporovaly. 

Rostislav Stoklásek, student ČVUT a člen JA Alumni upřesňuje smysl platformy: "Programy JA Czech jsou důležitým startovním bodem v kariéře všech absolventů a cílem programu JA Elite je prezentovat a sdružovat osobnosti, jejichž kariéra začala nebo byla silně ovlivněna právě těmito programy. Od mnoha absolventů víme, jak velkou roli pro jejich osobní a profesní rozvoj účast v programu JA Czech znamenala, jak moc jim otevřela oči a kolik nových příležitostí jím poskytla. Mnoho z těch více než 350 000 absolventů jsou dnes velmi úspěšní lidé a v JA bychom rádi využili potenciálu jejich příběhů a zkušenostík motivování mladých lidí."

Rostislav Stoklásek _clen JA Alumni A Student CVUT Web

Rostislav Stoklásek, student ĆVUT a manažer JA Elite

Programy i organizace se dříve jmenovaly jinak

JA Czech, dříve známá jako Junior Achievement se v době svého založení jmenovala Baťovi mladí podnikatelé, následně Baťa Junior Achievement, poté byl název zkrácen na již zmíněný Junior Achievement, nyní organizace používá krátký název JA Czech.

Rovněž stěžejní program v současnosti nazývaný JA Firma, v rámci kterého středoškoláci zakládají reálné firmy a jeden školní rok podnikají, měnil názvy. Dříve byl znám jako Aplikovaná ekonomie a Studentská společnost.

Jak se přihlásit?

Absolventi výše zmíněných programů mohou kontaktovat JA Alumni na e-mailové adrese info@jaalumni.cz  nebo přijít na na první setkání JA Elite, které se uskuteční na veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU v Galerii Harfa v Praze 9 14. dubna 2016.

Kdo jsou členové JA Elite

Za více než 20 let své existence má JA Czech více než 350 000 absolventů, kteří prošli jejími programy. Ti mladší, většinou ještě studenti, jsou zapojeni do programů JA Alumni, JA Elite je určeno těm absolventům, kteří si už své místo ve světě podnikání našli, mají úspěšnou firmu nebo dobře nastartovanou kariéru a mohou dobře využít kontakty na ostatní úspěšné absolventy. Důležité jsou také jejich zkušenosti a příběhy, kterými mohou motivovat mladé lidi a účastníky programů JA Czech.

Mezi úspěšné absolventy JA Czech patří například Petr Andrýsek, majitel a zakladatel agentury Social Sharks, specializující se na marketing na sociálních sítích nebo také ředitel CEVRO institutu, Mgr. Jiří Kozák.

Jaké aktivity JA Elite obnáší

Jádrem celého programu jsou pravidelná společná setkání plánovaná  3 - 4x do roka. První se uskuteční již 14. dubna v galerii Harfa v rámci konání veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU.

V rámci platformy budou členové JA Alumni sbírat příběhy úspěšných absolventů s cílem motivovat mladé lidi k zájmu o podnikání a účasti ve vzdělávacích programech JA Czech nebo jim podobných.

O JA Alumni Czech

JA Alumni Czech je nezisková organizace, založená a vedená vysokoškolskými a středoškolskými studenty. Sdružuje mladé, talentované lidi z České republiky, kteří úspěšně prošli soutěžními programy neziskové vzdělávací organizace JA Czech. Poskytuje jim praktické ekonomické vzdělání, které navazuje na jejich zkušenosti z programů JA Czech, rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, inspiruje je a podporuje v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit. Další informace o JA Alumni Czech najdete na www.jaalumni.cz , www.facebook.com/jaalumnicz .

JA Alumni _orez

 JA Alumni 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.