Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

„Choceň – Škola a podnikání“ - pozvánka na konferenci

25. 10. 2016   

Srdečně Vás zveme na konferenci "Choceň - Škola a podnikání" pořádanou OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň dne 9. listopadu 2016. Vážíme si pozvání, kterého se nám od pořádající školy dostalo, účastníkům představíme blíže naše praktické vzdělávací programy pro střední školy. Zváni jsou zejména vyučující ekonomických a společenských předmětů, kteří mají zájem o nové pohledy na výuku a vzájemné sdílení zkušeností.

Konference

 

Co od konference očekávat?

-          možnost ovlivnit vzdělávací proces, tak aby lépe reflektoval aktuální požadavky zaměstnavatelů,

-          propojit teoretickou přípravu studentů s reálnými požadavky z praxe,

-          navázat kontakty (spolupráci) mezi konkrétními studenty a firmami s perspektivou získání zajímavé pracovní pozice,

-          dlouhodobě spolupracovat v podobě exkurzí, stáží, přednášek, workshopů či pracovních projektů a případových studií.

Pro koho je konference určena?

-          pro učitele (nejen) ekonomických a společenskovědních předmětů. Jde nám o vzájemnou inspiraci, o nové pohledy na výuku a o další spolupráci. Bude dostatek prostoru pro sdílení zkušeností a získávání nových kontaktů.

-          pro studenty 4. ročníků, kteří mají chuť pracovat a mají motivaci pro další rozvoj. S dalšími studenty budou v týmech pracovat na reálných podnikatelských úkolech, prověří si svoje schopnosti, získají nové zkušenosti…

Jaký je konkrétní program?

-          Po společném úvodu, ve kterém se představí zástupci firem - partnerů pro další spolupráci, budou studenti pracovat na zadaných projektech, zatímco učitelé a další hosté, se seznámí s netradičními pohledy nejen na výuku, ale i na podnikání. Postupně se představí tyto organizace:

  • JA Czech - Podnikejme už na škole!
  • Nadace T. Bati - Baťův odkaz stále aktuální!
  • Ergotep - Podnikání může pomáhat!
  • Karlínská OA - Lázně ekonomického vzdělávání
  • SIA - Nastartujte svůj projekt!
  • Smarter - Ekonomika hrou

-          Závěr bude opět společný - studentské týmy představí ostatním svoji práci. Jejich výstup a získaná zpětná vazba by měla být předobrazem budoucí dlouhodobé spolupráce mezi školou a firmou.

A jaké jsou organizační náležitosti?

-          Tato akce by nemohla existovat bez aktivního přístupu firemních partnerů i města Choceň, za jejich účast škola děkuje a doufá, že i pro ně bude konference přínosem!

 Pro další informace sledujte webové stránky pořádající školy  www.oachocen.cz 

 

 

-         

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.