Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Školení e-learningu Poznej svoje peníze

13. 1. 2014   
Školení e-learningu Poznej svoje peníze

Akreditované školení pro vyučující "Výchova k finanční a ekonomické gramotnosti"

PŘIHLÁŠKA

PROGRAM ŠKOLENÍ

Školení je akreditováno MŠMT!!!

KDY a KDE: 28. ledna 2014, 9:00 - 12:00 v Praze

SPOJENÍ: Praha - mapka ZDE, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3, učebna SB 109

POPLATEK za školení: 500,- Kč (můžete uhradit fakturou před školením nebo hotově na místě)

Poplatek za školení zahrnuje: 

 • občerstvení
 • vybrané metodické materiály (kompletní metodické materiály obdrží vyučující po sepsání Smlouvy o výuce pro daný školní rok a uhrazení registračních poplatků za výuku)
 • šablonu z Modulárního školního vzdělávacího systému Junior Achievement
 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

 

PSP - POZNEJ SVOJE PENÍZE 

Je interaktivní výukový předmět vyučovaný prostřednictvím e-learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů. Aplikace je přístupná uživatelům přes internet. K výuce je zapotřebí PC učebna s připojením k internetu.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 • Pomoci mladým lidem naučit se nakládat s vlastními finančními prostředky.
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti mladých lidí potřebné pro orientování se ve světě financí.

VÝUKOVÝ PŘEDMĚT OBSAHUJE následující tématické celky, které jsou zpracovány formou e-learningové aplikace:

 • Vznik a vývoj peněz
 • Měnová soustava, měnová politika
 • Bankovní instituce a jejich funkce
 • Moderní platební nástroje
 • Hlavní zdroje příjmů
 • Naše příjmy a výdaje
 • Studentské finance
 • Životní jistoty a peníze
 • Ochrana spotřebitele
 • Práce s informacemi 

Kromě prostředků e-learningu jsou při vyučovaní využívány další aktivizující metody (diskusní skupiny, hraní rolí, kooperativní vyučování apod.)

Aplikace je přístupná k nahlédnutí na internetové adrese http://poznej.jacr.cz, kde je uvedena i ukázková kapitola metodických a výukových materiálů.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.